ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 19 หน้า จำนวน 185 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
3Stock Supervisor
- บริหารและควบคุมดูแลให้อุปกรณ์ และอะไหล่สำรอง อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับแผนงานของฝ่ายติดตั้งและบริการ - ดำเนินการขออนุมัติการสั่งซื้ออุปกรณ์ และอะไหล่สำรอง โดยการประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ เพื่อให้ได้สิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทพีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
4Sale Executive
- บริหารงานขายสินค้า IT ทั้ง Hardware และ Software - ติดต่อลูกค้ากลุ่มหน่วยงานราชการ เพื่อสร้างลูกค้ารายใหม่ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างยอดขาย - ทำรายงานขายประจำสัปดาห์และรายเดือน - ติดต่อป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทพีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
5Software Specialist and Programmer
1. กำกับดูแล Analyze Workflow ระบบงานของบริษัทฯ (ธุรกิจ IT Service) ให้เป็นมาตรฐาน และสามารถนำไปปฏิบัติได้ 2. สามารถ ทำเอกสาร/เข้าใจ ในเอกสาร ER Diagrams , Work Flow Diagram, Data dictionary 3. ควบค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทพีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
6Project Manager
บริหารโครงการด้าน IT กลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่ม Food &Beverage และDepartment Store...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทพีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
7Installation Manager
บริหารจัดการภายในทีม Install ทั้งในกทมฯ และต่างจังหวัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทพีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
8Service Manager
บริหารจัดการภายในทีม service ทั้งใน กทม.และต่างจังหวัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทพีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
9เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
- ติดต่อ พูดคุย และหาลูกค้าในกรุงเทพฯและปริมณฑล และต่างจังหวัด - ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ - วางแผนเพื่อเพิ่มยอดขายได้ - สามารถรับฟังปัญหาของลูกค้าและนำมาพัฒนา ปรับปรุง ผลิตภัณ์ได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไฮย์ พี.พี.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด