ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9 หน้า จำนวน 89 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์
- มีความเชี่ยวชาญโปรแกรมในด้านการออกแบบอย่างดี เช่น AI / PS/PR/AE /Sketchup / 3D animation - สามารถถ่ายรูปนิ่ง ภาพวีดีโอได้ พร้อมทั้งนำมาตกแต่งดัดแปลง ตัดต่อสื่อดิจิตอลต่าง ๆได้ -ติดต่อประสานงานใน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ริคโค่ 65 จำกัด
2เจ้าหน้าที่IT Programmer
- ตรวจสอบและสนับสนุนระบบและโครงสร้างพื้นฐานที่ติดตั้งทั้งหมดรวมถึงคอมพิวเตอร์พีซีเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายความปลอดภัยและระบบโทรศัพท์ - จัดให้มีการดูแลระบบรวมถึงการบำรุงรักษาการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ กลุ่มปัญ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ริคโค่ 65 จำกัด
3สมุห์บัญชี
1. ดูแลระบบบัญชี / ภาษีอากร ทั้งระบบ 2. จัดทำรายงานต้นทุนการผลิต 3. จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร / cashflow 4. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนทางการเงิน 5. จัดเตรียมเอกสารSupport กรมสรรพากร / Auditor เ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด
4ช่างซ่อมบำรุง
ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น แก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า และกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด
5พนักงานจัดส่ง
1.จัดส่งสินค้า 2.รับผิดชอบงานอื่นนอกเหนือจากงานประจำ 3.ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด
6หัวหน้าแผนก QA
การควบคุมคุณภาพโดยมีวิธีการดำเนินการโดยตรวจสอบสินค้าในระหว่างการผลิตทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดค่ะ โดยเป็นการกำกับตรวจสอบ ก่อน ระหว่าง และหลังการผลิต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด
7หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต
1. ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายกำหนด 3. ร่วมวางแผน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. วิเครา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด
8พนักงานขับรถ
ขับรถส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามที่บริษัทฯ กำหนด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพ็ทสเปเชียลลิสต์ จำกัด
9เจ้าหน้าที่แพทเทิร์น
1.สร้างแพทเทิร์น ตรวจสอบสเป็ค -ไซส์ 2.ตรวจเช็คและสรุปแก้ไขแพทเทิร์นก่อนส่งไปวางมาร์กตัดงานโปรดักชั่น 3.ตรวจเช็คงานแพทเทิร์นที่ทำเสร็จก่อนส่งตัด 4.ให้คำแนะนำเทคนิคในการสร้างและแก้ไขแพทเทิร์นรวมทั้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพ็ทสเปเชียลลิสต์ จำกัด