ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6 หน้า จำนวน 51 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ที่ปรึกษาการขาย
ให้คำปรึกษาในการซื้อขายรถยนต์ฮอนด้าแก่ลูกค้า ดูแลลูกค้า รับจอง - ส่งมอบรถยนต์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
2เจ้าหน้าที่ขายประกันภัยรถยนต์(Telesales)
1.) ทำหน้าที่ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ บริการดูแลลูกค้า และให้คำปรึกษาการแจ้งต่อ พรบ. และประกันภัยรถยนต์ 2.) บริษัทมีรายชื่อและฐานข้อมูลของลูกค้าให้ (ไม่ต้องหาลูกค้าด้วยตนเอง) 3.) บันทึกข้อมูลการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
5ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป
1.ช่างไฟบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆในความรับผิดชอบ พร้อมทำทะเบียนและบัญชีคุม เพื่อสะดวกในการวางแผนซ่อมบำรุง 2. ช่างไฟ ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสโตร์ และอะไหล่ที่ต้องการเสนอต่อผู้บังคับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
7ช่างแอร์
1.ติดตั้งและทำความสะอาดแอร์ ทุกตัวในออฟฟิศ 2.ตามระบบงานที่บริษัทวางไว้และหัวหน้ามอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
8ครูสอนพิเศษ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ IE ระดับชั้นม.3
- เน้นติวเนื้อหาเพื่อเพิ่มเกรดและเสริมความเข้าใจ - เนื้อหาที่สอนอิงตามหนังสือเรียนของนักเรียน - มีการเตรียมการสอนมาก่อนล่วงหน้า - มีเอกสารประกอบการเรียน, แบบฝึกหัด, การบ้าน และแบบทดสอบต่างๆ มาประก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
9พนักงานขับรถส่งสินค้า
1.ขับรถส่งสินค้า 2.ล้างรถเมื่อส่งสินค้าเสร็จแล้ว 3.ทำงานในสต๊อคตามที่หัวหน้าสั่งการ 4.ทำความสะอาดสต๊อค เมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 5.ช่วยงานแผนกอื่น ตามที่ร้องขอ(ถ้ามี) 6.ทำงานเกินเวลาได้ กรณี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
10ผู้ช่วยฝ่ายต่างประเทศ-1
-ติดต่อสื่อสาร -ด้านเอกสาร รอบคอบ เป็นอย่างดี -ทำคอมพิวเตอร์ได้ดี,คล่อง เก่ง -ภาษาศาสตร์ (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ) และภาษา ที่ 3พิจารณาเป็นพิเศษ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด