ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า จำนวน 4 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1เจ้าหน้าที่นิติกรรม
1.ดำเนินกระบวนการพิจารณาในอนุญาโตตุลาการ 2.ตรวจร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจประกันภัย 3.ให้คำปรึกษาและความเห็นทางด้านกฎหมายกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2พนักงานตรวจเช็ค แพ็คสินค้าไปต่างประเทศ และช่วยขับรถ ด่วนมาก
****เนื่องจากเป็นธุรกิจขนส่ง มีการใช้แรงยก-แบก-หาม ต้องขอรับเฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะคะ **** ทำหน้าที่ตรวจเช็คสินค้า และแพ็คสินค้าใส่กล่อง เพื่อเตรียมส่งออกต่างประเทศ อีกหน้าที่คือ ช่วยขับรถปิ้กอัพของ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มเอดีดี จำกัด
3เจ้าหน้าที่การตลาด
1.ให้บริการแนะนำ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ความคุ้มครอง และบริการหลังการขายให้กับลูกค้า 2.วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า เพื่อนำมากำหนดแผนงานกระตุ้นยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 3.นำเสนอเงื่อนไขความคุ้มครองที่ตร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)