ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวน 78 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ช่างไฟฟ้า
งานเดินระบบไฟฟ้า งานที่พักอาศัย ร้านค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : iDeaology Co.,Ltd.
2ช่างเหล็ก ช่างเชื่อม
ขึ้นรูปเหล็กตามแบบงาน งานเฟอร์นิเจอร์ งานโครงสร้าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : iDeaology Co.,Ltd.
33D designer
รับบรีฟงานจากลูกค้า สำรวจหน้างาน ออกแบบงาน ถอดแบบก่อสร้าง และ นำเสนองานแก่ลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : iDeaology Co.,Ltd.
4Project Executive
ติดต่อลูกค้าใหม่ ประสานงาน เพื่อนำข้อมูลออกแบบ นำเสนอแบบงาน และประสานงานเรื่องการก่อสร้าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : iDeaology Co.,Ltd.
5โฟร์แมน
อ่านแบบงานและสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการทำงาน ควบคุมโปรเจ็คต่างๆที่ได้รับมอบหมายมาให้เสร็จตามกำหนดเวลาและถูกต้องตามแบบงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : iDeaology Co.,Ltd.
7พนักงานประจำร้าน Full Time ด่วน!!!
1. พนักงานประจำร้าน Full Time เริ่มงานได้ตั้งแต่เช้าและเลิกเย็นได้ 2. มีความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับเครื่องดื่ม ร้อน-เย็น 3. มีความรู้เบื่องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์ 4. ต้องมีการเตรียมวัตถุดิบและเครื่องดื...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภัทรเวิลด์ จำกัด (Kamu Tea)
8ผู้จัดการร้าน
1. ผู้จัดการประจำร้าน Full Time เริ่มงานได้ตั้งแต่เช้าและเลิกเย็นได้ 2. มีความรู้เยี่ยมเกี่ยวกับเครื่องดื่ม ร้อน-เย็น 3. มีความรู้ปานกลางในการใช้คอมพิวเตอร์ 4. ต้องมีการเตรียมวัตถุดิบและเครื่องดื่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภัทรเวิลด์ จำกัด (Kamu Tea)
9หัวหน้าช่างอาคาร (ประจำกสิกร/แจ้งวัฒนะ)
1. บำรุงรักษาและแก้ไข ระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา 2. ปิด-เปิด ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า / เครื่องกล ตามกำหนดเวลาที่กำหนด 3. ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบบอาคารทั้งหมด ตามแผนการท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
10ช่างแอร์/ช่างซ่อมบำรุง (ประจำสนามบินดอนเมื่อง)
งานซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ(แอร์) ระบบระบายอากาศและหน้าที่อื่นๆตามที่ได้มอบหมาย (มีประสบการณ์ด้านงานแอร์) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด