ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6 หน้า จำนวน 59 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
35**รับ Call Center** ทำงานเมืองทอง/แจ้งวัฒนะ [เงินเดือน15K-16] ติดต่อ ชมพู่ : 092-257-3500
- รับสายให้ข้อมูลลุกค้า - ติดต่อประสานงานภายในองค์กร - แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า วัน/เวลาทำงาน - ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน - จันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์,อาทิตย์ - เวลาทำงาน : 08.30น.-17.30น....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
36**รับ Call Center** ทำงานเมืองทอง/แจ้งวัฒนะ [เงินเดือน15K-16] ติดต่อ ชมพู่ : 092-257-3500
- รับสายให้ข้อมูลลุกค้า - ติดต่อประสานงานภายในองค์กร - แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า วัน/เวลาทำงาน - ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน - จันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์,อาทิตย์ - เวลาทำงาน : 08.30น.-17.30น....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
37**รับ Call Center** ทำงานเมืองทอง/แจ้งวัฒนะ [เงินเดือน15K-16] ติดต่อ ชมพู่ : 092-257-3500
- รับสายให้ข้อมูลลุกค้า - ติดต่อประสานงานภายในองค์กร - แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า วัน/เวลาทำงาน - ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน - จันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์,อาทิตย์ - เวลาทำงาน : 08.30น.-17.30น....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
38**รับ Call Center** ทำงานเมืองทอง/แจ้งวัฒนะ [เงินเดือน15K-16] ติดต่อ ชมพู่ : 092-257-3500
- รับสายให้ข้อมูลลุกค้า - ติดต่อประสานงานภายในองค์กร - แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า วัน/เวลาทำงาน - ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน - จันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์,อาทิตย์ - เวลาทำงาน : 08.30น.-17.30น....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
39**รับ Call Center** ทำงานเมืองทอง/แจ้งวัฒนะ [เงินเดือน15K-16] ติดต่อ ชมพู่ : 092-257-3500
- รับสายให้ข้อมูลลุกค้า - ติดต่อประสานงานภายในองค์กร - แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า วัน/เวลาทำงาน - ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน - จันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์,อาทิตย์ - เวลาทำงาน : 08.30น.-17.30น....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
40**รับ Call Center** ทำงานเมืองทอง/แจ้งวัฒนะ [เงินเดือน15K-16] ติดต่อ ชมพู่ : 092-257-3500
- รับสายให้ข้อมูลลุกค้า - ติดต่อประสานงานภายในองค์กร - แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า วัน/เวลาทำงาน - ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน - จันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์,อาทิตย์ - เวลาทำงาน : 08.30น.-17.30น....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด