ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12 หน้า จำนวน 117 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1PHP Developer - โซนบางเขน
• ทำงานเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์เป็นรอบสั้นๆ (ทุกๆ 10 วัน) • ทำงานร่วมกันกับนักพัฒนาคนอื่นๆภายในทีม เพื่อออกแบบงานที่จะส่งมอบ • เข้าร่วมการ stand-up meeting ทุกเช้าได้ • วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน รวมไปถ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด
2Jr. - Sr, PHP Developer - โซนบางเขน
• ทำงานเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์เป็นรอบสั้นๆ (ทุกๆ 10 วัน) • ทำงานร่วมกันกับนักพัฒนาคนอื่นๆภายในทีม เพื่อออกแบบงานที่จะส่งมอบ • เข้าร่วมการ stand-up meeting ทุกเช้าได้ • วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน รวมไปถ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด
3เลขานุการ
เนื่องบริษัท กอบกิจการเกี่ยวกับงานอุตสหกรรมระบบปรับอากาศ งานเลขานุการจะแยกประเภทต่างๆดังนี้ 1.งานธุการประสานงานฝ่ายต่างๆ ภายในสำนักงาน 2.งานช่วยเอกสาร ต่างๆ 3.งานติดต่อลูกค้าและอื่นๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ.ไอ.ที.รีฟริเจอเรชั่น จำกัด
4วิศวกรไฟฟ้า
งานไฟฟ้าระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ.ไอ.ที.รีฟริเจอเรชั่น จำกัด
5ช่างทั่วไป
ช่างสำหรับงานติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็น -ประกอบเครื่องในโรงงาน -งานติดตั้งให้ลูกค้า -งานซ่อมบำรุง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ.ไอ.ที.รีฟริเจอเรชั่น จำกัด
7วิศวกรงานระบบปรับอากาศและเครื่องเย็น
งานออกแบบ,ประมาณราคา,ควบคุมการติดตั้ง ระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ.ไอ.ที.รีฟริเจอเรชั่น จำกัด
10เภสัชกร (ประจำคลินิกกล้วยน้ำไท สาขาตลาดยิ่งเจริญ)
ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกร จัดการระบบยา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด