ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12 หน้า จำนวน 116 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ช่างไฟฟ้า
วางแผนและปฏิบัติงานไฟฟ้าตามบ้านพักอาศัย,โรงงาน,ออฟฟิศ,ร้านอาหาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะกลาสแพลงค์ จำกัด
2รับสมัคร รปภ. ประจำ รามอินทรา ( สนใจโทร. 081-843-8455 , 092-4429999 )
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า, โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทรักษาความปลอดภัยซิกมาพลัส
3รับสมัคร หัวหน้าชุด ประจำบางเขน ( โทร.081-843-8455,092-442-9999 )
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า ,โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทรักษาความปลอดภัยซิกมาพลัส
4รับสมัคร รปภ.ประจำวัชรพล โทร.081-8438455,092-4429999
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า, โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทรักษาความปลอดภัยซิกมาพลัส จำกัด
5รับสมัคร รปภ. ประจำเพิ่มสิน พร้อมเริ่มงาน โทร.081-8438455
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า, โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทรักษาความปลอดภัยซิกมาพลัส จำกัด
6รับสมัคร รปภ.ประจำสุขาภิบาล โทร.081-8438455,092-4429999
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทรักษาความปลอดภัยซิกมาพลัส จำกัด
9จัดซื้อและสโตร์
- จัดซื้อสินค้า จัดจ้างงานบริการต่างๆ ให้ทันต่อความต้องการของบริษัท พร้อมทั้งทำระบบจัดซื้อจนเสร็จสิ้น - บริหารงานสโตร์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธารวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
10ธุรการประจำสำนักงาน
- จัดทำเอกสาร ภายในออฟฟิศ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานระหว่างหน้างานกับออฟฟิศ - เก็บรวบรวมเอกสาร - จัดทำรายงานแต่ละหน้างาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธารวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด