ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 33 หน้า จำนวน 324 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
2Admin Office (รามอินทรา)
บันทึกข้อมูล เอกสารรายงานต่างๆ ของบริษัท Mail รายละเอียดความเรียบร้อยของงานที่เกี่ยวข้อง และหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
3Foremen / ก่อสร้าง (รามอินทรา) ด่วน
คุมทีมงานก่อสร้าง ต่อเติมซ่อมแซม งานระบบสาธารณูปโภค ดูแบบให้แผนเป็นไปตามที่กำหนดมีประสิทธิภาพ ติดตามการทำงานและหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
4ช่างแอร์ / ช่างไฟฟ้า / ช่าง CCTV (รามอินทรา) ด่วน
เดินท่อ EMT / IMC ร้อยสาย ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบ LAN กล้องวงจรปิด ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ และหน้าที่อื่นๆตามที่ได้มอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
5วิศวกร เครื่องกล
1. สำรวจ และ ออกแบบงานระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบงานที่เกี่ยวข้อง 2. ให้คำปรึกษา และวิเคราะห์เรื่องต่างๆในด้านงานปรับอากาศและระบบงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า ทีมช่าง I...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิทย์มงคล จำกัด
6พนักงานเขียนแบบ
1. เขียนแบบก่อสร้าง / เขียนแบบงานระบบ / เขียนแบบงานตกแต่งภายในตามที่ได้รับ มอบหมาย 2. ทำเอกสารเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อขออนุมัติกับทางโครงการ 3. ติดต่อประสานงานกับหน้างานเพื่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิทย์มงคล จำกัด
7วิศวกรไฟฟ้า
1. สำรวจ และ ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและระบบงานที่เกี่ยวข้อง 2. ให้คำปรึกษา และวิเคราะห์เรื่องต่างๆในด้านไฟฟ้าและระบบงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า ทีมช่าง Installation ทีมช่าง Servic...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิทย์มงคล จำกัด
8สถาปนิก หรือ ตกแต่งภายใน
1. ออกแบบงานก่อสร้าง / ออกแบบงานตกแต่งภายในตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ทำเอกสารเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อขออนุมัติกับทางโครงการ 3. ทำงานร่วมกับฝ่ายก่อสร้างในการทำ Feasibility...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิทย์มงคล จำกัด
9Foreman
1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของทีมช่างให้เป็นไปตามแบบ และ Project Schedule 2. ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 3. เป็นผู้ประสานงานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน้างานกับ Project ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิทย์มงคล จำกัด
10รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต/คุมเครื่องจักร ประจำโรงงานลาดปลาเค้า สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล คุณพลอย 0836836519
การผสมสารเคมีตามใบสั่งงาน การแพคสินค้าด้วยตาชั่ง 25 กิโลกรัม การยกขึ้นพาเลท และการทำตวามสะอาดพื้นที่ผลิต เวลาทำงาน ระบบกะ 8.01 -16.30 /16.31 - 01.00/ 01.01 - 8.00 วันทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ค่าล่วงเว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด