ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10 หน้า จำนวน 99 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1เจ้าหน้าที่บัญชี
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรติดต่อ 0629046906 Line:0629046906...ดูรายละเอียด
องค์กร : Enjoy Smile lnnovation
2พนักงานธุรการบัญชี
งานประสานงานและงานด้านเอกสารชื้อขายและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิกเกอร์ เพาเวอร์ จำกัด
3Admin/ประสานงาน (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตรวจสอบ ดูแล จัดทำข้อมูลและเอกสารต่างๆ ของบริษัท ติดต่อประสานงาน ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
4เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการอาคารชุดและหมู่บ้าน
- จัดทำร่วมรวมข้อมูลการตลาด - สือสารภาษาอังกฤษแบบเอาตัวรอด - รับผิดชอบงานและเป้าหมายตามหน้าที่ - สามารถติดต่อได้ในเวลาวันหยุด - ใช้โปรแกรม สือสาร และโปรแกรม ต่างๆๆได้ เช่น ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอ เอเจนซี่ จำกัด
5ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง ด่วนมาก!!!
งานซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ(แอร์) ระบบระบายอากาศและระบบทำความเย็น ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ และหน้าที่อื่นๆตามที่ได้มอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
6เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รับผิดชอบในการนำนโยบายและแผนเชิงกลยุทธ์ (Formulate Strategy) จากผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้บริหารระดับสูง ไปปฏิบัติให้ได้มาตรฐานในการควบคุม ดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงาน พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร ง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
7Engneer
- อ่านแบบ และถอดแบบได้ ควบคุมงานให้ได้ตามแผนงาน - ควบคุมงานให้ได้ตามแบบและแผนงาน - จัดกำลังพลให้เข้ากับแผนงาน - ตรวจสอบคนงาน และผู้รับเหมาให้ติดตั้งระบบตามแบบ - สรุปปัญหาหน้างาน และหาวิธีแก้ไข...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี.คิว.เอ็ม. ซิสเต็ม จำกัด
8Project Engineer
- อ่านแบบ และถอดแบบได้ ควบคุมงานให้ได้ตามแผน - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วง - วิเคราะห์ปัญหา ให้คำปรึกษากับหน้า้งาน และทีมงาน - ตรวจสอบผลงานผู้รับเหมา - จัดแผนงานและกำลังค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี.คิว.เอ็ม. ซิสเต็ม จำกัด
9พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Sale)ด่วน
พนักงานขาย ล้อแม็กซื รู้เรื่องอะไหล่มอเตอร์ไซค์พิจารณาพิเศษ สามารถเดินทางติดต่อลูกค้าได้ เน้นด้านการขายเป็นหลัก ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โฮร่า เอเซีย จำกัด
10กราฟฟิกดีไซด์ ด่วน!!!
จัดการขายใน Website, Facebook, Line ถ่ายรูปภาพสินค้าใหม่ๆที่เข้ามา ตกแต่งรูปภาพโปรโมทสินค้า ตัดต่อวิดีโอ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โฮร่า เอเซีย จำกัด