ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 14 หน้า จำนวน 131 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
3พนักงานขาย
วางแผนงานขาย ดำเนินการขาย และสรุปตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเก็ต ยูเก็ต จำกัด
4พนักงานคีย์ข้อมูล
1. คียร์รายการซื้อขายแต่ละวัน 2. ออกใบเรียกเก็บเงิน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สามฉัตร จำกัด
5พนักงานจัดซื้อ
- วิเคราะห์ใบขอให้ซื้อ (Purchase Requisition) ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงประเภทของสิ่งของและจำนวนที่ซื้อ ,ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ - ศึกษาถึงสภาพตลาด แหล่งที่จะจัดซื้อ และผู้ขาย - คีย์ก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สามฉัตร จำกัด
6Technical Sale ( พนักงานขายสินค้า/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์)
- ขายสินค้า/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ในLab วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา - รับผิดชอบยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - รับผิดชอบงานขายลูกค้าเดิม และสร้างลูกค้ารายใหม่ - จัดทำเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จำกัด
7พนักงานขายรถยนต์ (โชว์รูม สะพานใหม่)
ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ TOYOTA และให้คำแนะนำที่ดี ซึ่งนำมาสู่การปิดการขายตามที่บริษัทฯตั้งไว้ ทางบริษัทฯ มีการอบรมให้ก่อนเริ่มงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
9หัวหน้าฝ่ายขาย (ด่วนมากๆๆ)
- ดูแลการขายและปิดการขายตามยอดขายที่กำหนดไว้ให้ตรงตามเป้าหมาย - ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ขาย - ประเมินและหากลยุทธ์ในการขายแก่สินค้าของบริษัทฯ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทูเอ็ม อินเตอร์เทรด
10IT Support Officer
- ดูแลและรักษาอุปกรณ์ IT ต่างๆ (Hardware,Software) และเครื่อข่ายการใช้งานขององค์กรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบแก้ไขระบบ Hardware,Network,OS,Server Windows - จัดทำระบบ Data Backup ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทูเอ็ม อินเตอร์เทรด