ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า จำนวน 31 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1แคชเชียร์ ประจำร้านสบายใจ สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์
บันทึกการขาย เก็บเงิน รักในงานขาย และงานบริการ แนะนำ พลัสเซล สินค้ากับลูกค้า ช่วยงานทีมสาขาให้ได้ตามเป้าหมาย มึความมุ่งมั่น อดทนที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ จำกัด
2IT Support
- Support งานทางด้านไอที - รับแจ้งปัญหา และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กร - แก้ไขปัญหาระบบ ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาในการใช้งาน Hardware และ Software ต่างๆ ให้กับ User ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสวีเจ เทคนิคอล ซิสเต็ม จำกัด
3เลขานุการและติดต่อประสานงาน
ติดต่อประสานงานต่างๆ จดทำรายงานต่างๆและบันทึกการนัดหมาย ติดตาม-ออกงานกับผู้บริหาร อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : BTR GROUP
4ธุรการขาย
ประสานงานขาย จัดของส่งตามรายการขาย ออกบิลขายและประสานงานยอดขาย อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : BTR GROUP
5ผู้จัดการแผนกบัญชี
จัดการงานบัญชีให้เป็นไปตามระบบอย่างถูกต้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กฤษฎา ออโต้ จำกัด
6ธุรการ
คีย์ข้อมูลบัญชีเข้าระบบ และงานธุรการอื่นๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
7เทเลเซลล์
โทรแจ้งสิทธิให้กับกลุ่มลูกค้า รับข้อร้องเรียน...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที .เอ็น. คอนซัลท์
8สื่อสารองค์กร
สื่อสารประชาสัมภาษณ์แผนงานขององค์กรที่ทางบริษัททำการตลาดให้...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที .เอ็น. คอนซัลท์