ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 41 หน้า จำนวน 404 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ช่างซ่อมบำรุง (พ่อบ้าน)
ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง (พ่อบ้าน) ลักษณะงาน - ดูแลความเรียบร้อยของอาคาร 6 ชั้น และบริเวณต่าง ๆ โดยรอบอาคาร - มีความสามารถในการซ่อมแซมพื้นฐาน ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา อุ...ดูรายละเอียด
องค์กร : มูลนิธิชีวิตชื่นบาน
2ธุรการ
ลักษณะงาน - ทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ - จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย - จัดระบบทะเบียน ข้อมูล การสำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : มูลนิธิชีวิตชื่นบาน
3ครูสอนภาษาไทยชาวต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครูสอนภาษาไทยชาวต่างประเทศ วัน-เวลาทำงาน : วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 09.00 -17.00 น. สถานที่ทำงาน : 506 ซอยศิริถาวร ถนนรามคำแหง 24 แยก 24 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม. เงินเดือน : ตา...ดูรายละเอียด
องค์กร : มูลนิธิชีวิตชื่นบาน
4ครูสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนสอนภาษาพระพร รับสมัครงาน ตำแหน่ง : ครูสอนภาษาอังกฤษ วัน-เวลาทำงาน : วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 09.00 -17.00 น. สถานที่ทำงาน : 506 ซอยศิริถาวร ถนนรามคำแหง 24 แยก 24 แขวงพัฒนาการ เขตสวนห...ดูรายละเอียด
องค์กร : มูลนิธิชีวิตชื่นบาน
5ผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษาพระพร
โรงเรียนสอนภาษาพระพร รับสมัครงาน ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษาพระพร วัน-เวลาทำงาน : วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 09.00 -17.00 น. สถานที่ทำงาน : 506 ซอยศิริถาวร รามคำแหง 24 แยก 24 แขวงพัฒนาก...ดูรายละเอียด
องค์กร : มูลนิธิชีวิตชื่นบาน
6เลขาผู้จัดการ
ลักษณะงาน - รับมอบงานจากผู้จัดการ - ดูแลและทำเอกสารตามตารางนัดหมายของผู้จัดการ - ติดต่อและประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - พูดและพิมพ์ภาษาไทยเป็นอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นไทย - ทำบัญชีของมูลนิธิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : มูลนิธิชีวิตชื่นบาน
7วิศวกรไฟฟ้า-เครื่องกล ประจำหน่วยงาน (Junior M&E Engineer)
ตามความสามารถ/ตามตกลงกัน ลักษณะการทำงาน 1. ทำงานที่ปรึกาบริหารควบคุมงานก่อสร้างหรืองานปรับปรุง(CM&PM) และประมาณราคา (QS) 2. ใช้โปรแกรม Auto CAD และ MS office /Microsoft Project (ถ้าเป็นจะได้รับก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เออร์บาเทค จำกัด
8ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ประจำสาขาโรบินสัน สมุทรปราการ)
-จัดเตรียมห้องตรวจ ทำฟัน -เตรียมเครื่องมือ งานแลปต่างๆ -ตรวจวัสดุ ทางทันตกรรม -ช่วยข้างเก้าอี้ทันตแพทย์ในการรักษา -รับ-ส่ง เครื่องมือ -ให้ความรู้เบื้องต้นในการดูอลสุขภาพช่องปากและฟัน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดนทัล เมท จำกัด