ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 16 หน้า จำนวน 151 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
11กราฟฟิคดีไซน์และตัดต่อวิดีโอ/graphic design&video editor
• ออกแบบและสร้างสรรค์ งานกราฟฟิคดีไซน์ สำหรับสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook, Instagram, You Tube และWebsite • Creative ออกแบบด้าน Artwork สื่อต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณา offline และ online วาง Ar...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
12แม่บ้าน (โรงพยาบาลศิริน) สนใจสมัครโทร 02-130-7803
1.ทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ห้องพักผู้ป่วย และส่วนอื่นๆ 2.คอยให้บริการ เสิร์ฟอาหาร หรือเครื่องดื่ม ให้กับลูกค้า 3.เก็บขยะ ดูแลความสะอาด เรียบร้อยในอาคาร 4.อื่นๆตามที่ได้ร้บมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลศิริน
13เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
จบเอกคอมพิวเตอร์ ทำกราฟฟิกส์ ดีไซน์ ได้ มีทักษะในการพูด...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลศิริน
14Business Development officer/เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
• กำหนด เป้าผลกระกอบการ กลยุทธ์การสร้างรายได้ และแผนการปฏิบัติ เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ • กำหนดแผนการสร้างรายได้ และแผนการตลาดได้ทั้ง ออนไลน์ และ ออฟไลน์ • บริหารและนำทีม (การ...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลศิริน
15ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล
บริหารจัดการ กำกับ ควบคุมดูแล บุคลากรฝ่ายการพยาบาล ในการพยาบาลผู้ป่วย โดยใช้หลักการของการพยาบาลพื้นฐาน และกระบวนการพยาบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบาย และ แนวทางปฏิบัติ ของโรงพยาบาล ...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลศิริน
16ผู้ช่วยพยาบาล
1.ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย เช่น พลิกตะแคงตัว ,ป้อนอาหาร ,ดูแลความสะอาดผู้ป่วย 2.ดูแลเรื่องการทานอาหารของผู้ป่วย 3.ดูแล อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับผู้ป่วย...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลศิริน
17บัญชี
แยกประเภทบัญชี หัก ณที่จ่าย สรุปรายการจัดซื้อ รวบรวมบิล ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิวาเช่ เวดดิ้ง โดม จำกัด
18กราฟฟิค/เว็บ ดีไซน์
งานกราฟฟิค ออกแบบ แบนเนอร์ งานอาร์ทเวิร์ค หน้าเว็บ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิวาเช่ เวดดิ้ง โดม จำกัด
19พนักงาน(Part-Time) ประจำร้านยูนิโคล่ สาขา ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
หน้าที่รับผิดชอบ • ให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ และเป็นมิตร • ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านตามมาตรฐานของยูนิโคล่ • เติม และจัดเรียงสินค้า • อำนวยความสะดวกในห้องลองสินค้า • แค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด
20ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ประจำสาขาเมเจอร์สุขุมวิท เอกมัย)
-จัดเตรียมห้องตรวจ ทำฟัน -เตรียมเครื่องมือ งานแลปต่างๆ -ตรวจวัสดุ ทางทันตกรรม -ช่วยข้างเก้าอี้ทันตแพทย์ในการรักษา -รับ-ส่ง เครื่องมือ -ให้ความรู้เบื้องต้นในการดูอลสุขภาพช่องปากและฟัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โซลูชั่น รีพับลิค จำกัด (The Dental Clinic)