ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 16 หน้า จำนวน 151 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
31เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (SALE ADMIN)...รับด่วน!!!
1. ติดต่อประสานงาน และหาข้อมูลลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายขาย 2. นำเสนอผลิตภันต์ และโปรแกรมส่งเสริมทางการตลาดให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ 3. จัดทำ และเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการขาย และใบเสนอราคา ใ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
33ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน (สำนักงานใหญ่)
- ดูแลและซ่อมบำรุงงานแต่ละประเภท ตามที่รับได้รับมอบหมาย - ปฎิบัติหน้าที่ประจำวันตามแผนการดำเนินงานที่่ได้กำหนดไว้ - ออกไปดูแลซ่อมบำรุงแต่ละสาขา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด
34เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (สนญ.อุดมสุข 60) ด่วนมาก
คีย์ระบบเวลา,ยื่นประกันสังคม,ดูแลกองทุนนสำรองเลี้ยงชีพ,ระบบเงินเดือน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด
35Technician Support and Service (ช่างเทคนิคและบริการ)
1. สนับสนุนงาน Service Engineer ติดตั้ง บำรุงรักษา และซ่อมบำรุง อุปกรณ์เสริมของบริษัท ระบบไฟฟ้า ประปา 2. จัดทำเอกสารรายงาน Service Engineer 3. สนับสนุนงานขายด้านการให้ความรู้และคำแนะนำการใช้งานผลิตภ...ดูรายละเอียด
องค์กร : KEEEN Limited
36E-Commerce Sales Deverlopment ด่วนมาก!!!
• ดูแลเว็บไซต์ของบริษัท • ทำการตลาดออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ • update สินค้าในช่องทางออนไลน์ของบริษัท รวมถึงการจัดโปรโมชั่นในช่วงเทศกาลต่าง ๆ • ประสานงานกับทีมทำเวปไซต์เพื่อปรับปรุง / ปรับโฉมเวปไซต...ดูรายละเอียด
องค์กร : KEEEN Limited
37Senior E-Commerce Sales Development ด่วนมาก!!!
• รับผิดชอบช่องทางการขาย online ทั้งหมด lazada, shopee, website ของบริษัท • เพิ่มสินค้าใหม่ในช่องทางเหล่านั้น • จัดโปรโมชั่น ตามช่วงเทศกาลที่แต่ละเวบจัดขึ้น • ประสานงานกับทีมทำเวปไซต์เพื่อปรับปรุง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : KEEEN Limited
38ช่างไฟฟ้า ด่วนมาก!!!
• ดำเนินการตรวจสอบอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามแผนการซ่อมบำรุง เช่น ระบบไฟฟ้า น้ำประปา อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้อาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมใช้งานตลอดเวลา • ติดต่อและประสานงานภายในหน่วยงา...ดูรายละเอียด
องค์กร : KEEEN Limited
39ช่างตรวจเช็ครถใหม่ ด่วน!!! (โทร.02-721-6480)
- ตรวจสอบ / คัดแยกรถ / สินค้า ที่รับกลับมาจากลูกค้า - ตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบ - งานอื่นไที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม...ดูรายละเอียด
องค์กร : BT Midland Co.,Ltd
40พนักงานขับรถส่งอะไหล่ ด่วน!!! (โทร.02-721-6480)
ส่งอะไหล่ให้ลูกค้า และ ทีมช่าง ตามพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย (รถกระบะต่อตู้) โซน ระยอง - ชลบุรี - ฉะเชิงเทรา เป็นต้น งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : BT Midland Co.,Ltd