ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 16 หน้า จำนวน 151 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
61ผู้จัดการ
- บริหารและควบคุมการทำงานของพนักงาน - เสนอและคิดกลยุทธ์ - ควบคุมแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท - ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ - ร่วมร่วมจัดทำโครงการรองรับแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไฮเออร์ โปรเกรส จำกัด
62ซุปเปอร์ไวเซอร์
- บริหารงานให้ระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย - ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน - บริหารงานบริการในระดับปฏิบัติการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด - ประชุมเพื่อรับนโยบาย แจ้งถึงเป้าหมายบริษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไฮเออร์ โปรเกรส จำกัด
63QA,QC
ตรวจสอบ ดูแลและเช็กสินค้าให้กับทางบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไฮเออร์ โปรเกรส จำกัด
64พนักงานทั่วไป
ติดต่อประสานงานการตลาด และงานที่ทางบริษัทมอบหมายให้ตามความเหมาะสม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไฮเออร์ โปรเกรส จำกัด
65ผู้ช่วยผู้จัดการ
-ช่วยบริหารการจัดการภายในองค์กร -ดูแลเรื่องมาตราฐานของบริษัท -บริหารงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน -จัดการรับผิดชอบวางแผนในส่วนต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไฮเออร์ โปรเกรส จำกัด
66Logistics Manager
• Managing /engage logistics team (including International logistics team) • Manage and drive logistics cost and ensure the result • Set up logistics/supply chain team for international company • M...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
67Logistics Manager
• Managing /engage logistics team (including International logistics team) • Manage and drive logistics cost and ensure the result • Set up logistics/supply chain team for international company • M...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด