ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 51 หน้า จำนวน 503 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
91ช่างซ่อมบำรุง (พ่อบ้าน)
ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง (พ่อบ้าน) ลักษณะงาน - ดูแลความเรียบร้อยของอาคาร 6 ชั้น และบริเวณต่าง ๆ โดยรอบอาคาร - มีความสามารถในการซ่อมแซมพื้นฐาน ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา อุ...ดูรายละเอียด
องค์กร : มูลนิธิชีวิตชื่นบาน
92ธุรการ
ลักษณะงาน - ทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ - จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย - จัดระบบทะเบียน ข้อมูล การสำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : มูลนิธิชีวิตชื่นบาน
93ครูสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนสอนภาษาพระพร รับสมัครงาน ตำแหน่ง : ครูสอนภาษาอังกฤษ วัน-เวลาทำงาน : วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 09.00 -17.00 น. สถานที่ทำงาน : 506 ซอยศิริถาวร ถนนรามคำแหง 24 แยก 24 แขวงพัฒนาการ เขตสวนห...ดูรายละเอียด
องค์กร : มูลนิธิชีวิตชื่นบาน
94ผู้ช่วยผู้จัดการ
มูลนิธิชีวิตชื่นบาน Tel : 02-590-0157 / 090-049-6083 (ในเวลาทำการ) ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการ วัน-เวลาทำงาน : วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 09.00 -17.00 น. สถานที่ทำงาน : 506 ซอยศิริถาวร ถนนราม...ดูรายละเอียด
องค์กร : มูลนิธิชีวิตชื่นบาน
95ครูสอนภาษาไทย(แก่ชาวต่างประเทศ)
ตำแหน่ง : ครูสอนภาษาไทยชาวต่างประเทศ วัน-เวลาทำงาน : วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 09.00 -17.00 น. สถานที่ทำงาน : 506 ซอยศิริถาวร ถนนรามคำแหง 24 แยก 24 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม. เงินเดือน : ตา...ดูรายละเอียด
องค์กร : มูลนิธิชีวิตชื่นบาน
96ผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษาพระพร
โรงเรียนสอนภาษาพระพร รับสมัครงาน ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษาพระพร วัน-เวลาทำงาน : วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 09.00 -17.00 น. สถานที่ทำงาน : 506 ซอยศิริถาวร รามคำแหง 24 แยก 24 แขวงพัฒนาก...ดูรายละเอียด
องค์กร : มูลนิธิชีวิตชื่นบาน
97เลขาผู้จัดการ
ลักษณะงาน - รับมอบงานจากผู้จัดการ - ดูแลและทำเอกสารตามตารางนัดหมายของผู้จัดการ - ติดต่อและประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - พูดและพิมพ์ภาษาไทยเป็นอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นไทย - ทำบัญชีของมูลนิธิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : มูลนิธิชีวิตชื่นบาน
98เจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินวินาศภัย (Loss Adjuster)
ผู้ประเมินวินาศภัย (Loss Adjuster) มีหน้าที่หลักคือการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติที่ได้รับการประกัน เช่น อัคคีภัย, น้ำท่วม, ไฟไหม้ และอื่น ๆ หน้าที่และความรับผิดชอบ: 1. ประเม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โคฟเวอร์ ริสค์ (ประเทศไทย) จำกัด
99เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- ติดต่อประสานงานการเรียกเก็บเงิน และการจ่ายเงิน - ออกเอกสารทางบัญชีได้แก่ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารหักณ.ที่จ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ เป็นต้น - การวางบิล การรับวางบิล - การจัดทำแบบรา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โคฟเวอร์ ริสค์ (ประเทศไทย) จำกัด
100หัวหน้าช่างยนต์
ดูแล ควบคุม ตรวจเช็คสภาพ และซ่อมบำรุงรถยนต์ วิเคราะห์ปัญหางานซ่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บจก. ธนบุรี ฮุนได(2015)