ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 51 หน้า จำนวน 503 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
101Administrative Staff
Receive and organize PO from client. Check and follow up WIP-Work in Process. Communicate with factory and client regarding design details and production. Prepare quotation and etc. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามสตาร์ จำกัด
102CAD Design - ออกแบบเครื่องประดับจิวเวอรี่ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- Develop technical jewelry design based on design drawings from creative teams and operate all technical equipment's that support 3D design in product developments. - Provides technical drawings...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามสตาร์ จำกัด
103ฝ่ายการตลาด วางแผนการตลาด
- สามารถพูด อ่าน เขียน และ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - วางแผน/เขียนแผนการตลาดและส่งเสริมการขาย เพื่อโปรโมทสินค้าประเภท เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน - วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย / ลูกค้า - ปรับแผนการตลาด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คาสสินี่ กรุ๊ป จำกัด
104พนักงานฝ่ายการตลาดออนไลน์ (ด่วน)
-ดูแลระบบการขายสินค้าผ่านหน้าเว็ปและ Marketplace -ตอบคำถามลูกค้าและให้ข้อมูลลูกค้า -อัพเดตสินค้า สต๊อกสินค้า -จัดการออเดอร์ของลูกค้า -วางแผนการขายสินค้า -วางแผนการสั่งซื้อสินค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คาสสินี่ กรุ๊ป จำกัด
105แอดมินดูแลร้านค้าออนไลน์
-ดูแลระบบการขายสินค้าผ่านหน้าร้านค้า LAZADA / Shopee -ตอบคำถามลูกค้าและให้ข้อมูลลูกค้า -อัพเดตสินค้า สต๊อกสินค้า -จัดการออเดอร์ของลูกค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คาสสินี่ กรุ๊ป จำกัด
106Graphic Design ออกแบบสื่อสินค้า
- คิดคอนเทนต์โปรโมทสินค้า ตามแพลตฟอร์มที่ได้รับมอบหมาย - ตัดต่อ VDO / Shot VDO / Product Review - ทำรูปภาพสินค้าและถ่ายภาพสินค้า/รีทัสภาพ/ทำแคตตาล็อกสินค้า - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คาสสินี่ กรุ๊ป จำกัด
107เจ้าหน้าที่สายตรวจ แม่บ้าน
ควบคุมดูแลพนักงานตามจุดงาน จัดอัตรากำลังพล ตรวจจุดงาน เข้าผู้ว่าจ้าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
108เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ครูฝึก)
1. ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย, แม่บ้าน, พนักงานอื่นๆ 2. ฝึกอบรมพนักงานใหม่ พนักงานเดิม ทั้งในและนอกสถานที่ 3. จัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร ฝึกอบรมให้ทันสมัย 4. ดุแลงานด้านการฝึกอบรมพิเศาต่างๆที่ทางบร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
109เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูล
1.ให้คำปรึกษาตอบคำถาม ข้อมูลสินค้า-บริการ/สวัสดิการ ผลประโยชน์/ระเบียบวินัยข้อบังคับ ของบริษัทฯ และแนวทางการปฏิบัติงานบริการงาน รปภ.-แม่บ้าน ให้กับลูกค้า/พนักงาน 2.รับแจ้ง-ประสานงานติดต่อเรื่อง ร้องเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
110เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในอาคาร
1.ให้คำปรึกษาตอบคำถาม ข้อมูลสินค้า-บริการ/สวัสดิการ ผลประโยชน์/ระเบียบวินัยข้อบังคับ ของบริษัทฯ และแนวทางการปฏิบัติงานบริการงาน รปภ.-แม่บ้าน ให้กับลูกค้า/พนักงาน 2.รับแจ้ง-ประสานงานติดต่อเรื่อง ร้องเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด