ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 51 หน้า จำนวน 503 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
36ประสานงานขาย (ติดต่อ 0853191644)
-ใช้ excel เบื้องต้นได้ -ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน -ดูแลสต็อกสินค้าเข้าออก -ทำรายงานสินค้าคงเหลือ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทวีวัฒน์การพิมพ์ จำกัด
38พนักงานบัญชี (ฝ่ายรับ)
- ทำบัญชีฝ่ายรับ - ตัดรับชำระในระบบ Zortout - จัดทำรายงานภาษีขาย ประจำเดือน บันทึกลงในโปรแกรม Express ให้ถูกต้องและครบถ้วน - ทำเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : MESANÉ (มีซาเน่ห์)
39Graphic Design
- ออกแบบงานกราฟฟิก ภาพนิ่ง Artwork - ถ่ายภาพนิ่ง ตกแต่ง สร้างสรรค์สื่อ จัดแสง ตัดต่อ VDO ประกอบ - จัดทำสื่อได้ทั้ง Online ตาม platform ต่างๆ หรือสื่อ Offline ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : MESANÉ (มีซาเน่ห์)
40ผู้จัดการฝ่ายขาย-ฝ่ายการตลาด
- บริหารจัดการยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - วางแผน ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : MESANÉ (มีซาเน่ห์)