ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 51 หน้า จำนวน 503 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
41เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายค้าปลีก (Retail)
- กำกับดูแลการบริหารจัดการร้าน แผนการจัดวางสินค้าภายในร้าน - กำหนดแผน/วิเคราะห์ ทำการตลาดประจำเดือนและไตรมาส แผนกิจกรรมทางการตลาด, แผนโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย - รายงานยอดขายและยอดสินค้าคงเหลือ ประเมิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : MESANÉ (มีซาเน่ห์)
42ธุรการประสานงาน
- ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - จัดทำจัดเก็บเอกสาร ใบเสนอราคา อื่นๆ - ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : MESANÉ (มีซาเน่ห์)
43เจ้าหน้าที่บุคคล
หน้าที่หลัก : 1. สรรหาพนักงานตามคำร้องขอจากทุกแผนก และจัดทำรายงานการสรรหา 2. ดูแล facebook ของแผนกบุคคล อัพเดทกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 3. รับผิดชอบงานกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
44ผู้ช่วยช่างแอร์
งานด้านการดูแลและซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
45ช่างแอร์
ซ่อมบำรุงงานระบบปรับอากาศภายในอาคาร โรงงาน สำนักงานต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
46ช่างเชื่อม
เชื่อมเหล็ก เชื่อมท่อส่งแอร์ และงานตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
47หัวหน้าช่าง (ประจำสำนักงานใหญ่)
มีความรู้ ความสามารถด้านงานระบบแอร์ ระบบปรับอากาศ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
48ช่างเทคนิค
- งานติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณกันขโมยรถยนต์ สัญญาณเตือนถอย กล้องบันทึกภาพ GPS ติดตามรถยนต์ - งานแก้ไข ถอดอุปกรณ์ ถอดย้าย - แนะนำการใช้งานสินค้าแก่ลูกค้า - รับงานแล้ว ออกติดตั้งนอกสถานที่ตามคิวงานต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอบีจี จำกัด
49พนักงานขับรถส่งสินค้า
-จัดสินค้าขึ้นรถของบริษัท -ขับรถส่งสินค้าไปยังลูกค้าในเขตกรุงเทพปริมณฑล และต่างจังหวัดใกล้เคียง -โทรติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อนัดเวลาและสถานที่จัดส่ง -ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายบัญชี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แฟนแทสติค ไทรอัม จำกัด
50เด็กติดรถ
อยู่ประจำรถขนส่งสินค้าของบริษัท ยกสินค้าส่งให้ลูกค้า คอยช่วยคนขับรถส่งเอกสารวางบิลเก็บเช็ค ช่วยจัดการสินค้าในโกดัง ช่วยจัดเตรียมสินค้าสำหรับเตรียมส่งลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แฟนแทสติค ไทรอัม จำกัด