ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 51 หน้า จำนวน 503 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
81ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
ตรวจสอบและเข้าช่วยเหลือ และแก้ไขงานต่างๆ ของผู้จัดการฯ ประจำโครงการที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินสไปร์ แมเนจเมนท์ จำกัด
82หัวหน้าช่างอาคาร (ทำงานที่ อ่อนนุช 10)
ควบคุม สั่งการ งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า,ประปา,ดูแลตรวจสอบ ตู้ MDB,ปั๊มน้ำ,ตู้คอนโทรลต่างๆ , จดบันทึก Check Sheet ที่กำหนดให้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็น พี เอส เอ็ม จำกัด
83พนักงานประชาสัมพันธ์ธุรการ (ทำงานที่ อ่อนนุช 10)
ต้อนรับ ให้ข้อมูล รับสาย ผู้มาติดต่อ รับจดหมาย/พัสดุ พร้อมจดบันทึกเพื่อแจ้งผู้รับ , สรุปรายงานผู้มาติดต่อประจำวัน ส่ง ผจก./ผช....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็น พี เอส เอ็ม จำกัด
84ช่าง อาคารชุด (ทำงานที่ อ่อนนุช 10)เริ่มงานทันที
ซ่อมบำรุงไฟฟ้า,ประปา(อาคารชุด),ตรวจสอบ และบันทึกตู้คอนโทรลต่างๆ บริการซ่อมแซมไฟฟ้า,ประปา ห้องพัก และดูแลห้องคอนโทรล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็น พี เอส เอ็ม จำกัด
85เจ้าหน้าที่ บัญชี-การเงิน (ทำงานที่ อ่อนนุช 10)
บันทึก จัดทำใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จ,รวบรวมใบสำคัญจ่ายต่างๆ เพื่อสรุปรายรับ-รายจ่าย(ทำในแบบฟอร์ม) เพื่อนำส่งให้ ผจก.ตรวจ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็น พี เอส เอ็ม จำกัด
87ธุรการคลังสินค้า
1. บันทึกรายการและจำนวนสินค้าเข้า-ออก ลงระบบ 2. จัดสินค้าตามรายการเบิก และเช็คสินค้าที่เตรียมจัดส่งให้ลูกค้า 3. ดูแลจัดเก็บเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พูลคิง อินเตอร์ จำกัด
88After Service
1. ดูแลสินค้าหลังการขาย ตรวจสอบและซ่อมบำรุงสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า, มอเตอร์, ไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆ 2. เข้าตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ให้ข้อมูลเชิงเทคนิคของผลิตภัณฑ์กับทางลูกค้า 4. ง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พูลคิง อินเตอร์ จำกัด
89IT Service Sales Engineer
- Propose IP Surveillance solutions and participate in Surveillance Tender with partners to end users - Handle sales enquiries from requirement capturing to solution design and implementation - Abl...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็กเซคคิวทีฟ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
90SQA Pre-sales Engineer
1. สนับสนุนฝ่ายขายเพื่อรับความต้องการของลูกค้าที่ให้บริการของ IT Service 2. นำความต้องการลูกค้าเพื่อทำ Bill of Material (BOM) ให้ทางฝ่าย Cost ทำราคาให้ฝ่ายขายเสนอลูกค้า 3. นำความต้องการลูกค้าเพื่อทำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็กเซคคิวทีฟ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด