ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 21 หน้า จำนวน 206 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
11ด่วน !!!! Call Center (TH) ทำงานที่ อาคารภิรัช ทาวเวอร์ BTS บางนา
- แก้ไขปัญหา ตอบคำถามให้กับลูกค้า - รับปัญหาของลูกค้าในการใช้บริการ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
12Marketing Strategies Department Officer
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะของงาน : 1. จัดการเเละวางแผนกลยุทธ์การตลาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของลูกค้า และสอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ 2. คิดค้น และจัดทำการส่งเสริมการขายให้กับลูกค้า เพื่อกระต้นให้ลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอดโวคาโด จำกัด
13เจ้าหน้าที่วางแผนการเงิน
หน้าที่ของFC 1.เรียนรู้ และเข้าร่วมประชุมเช้าทุกวัน 2.วิเคราะห์วางแผนการเงินและประกันชีวิตให้กับลูกค้าแบบครบวงจร 3.วางแผนงานออกพบผู้มุ่งหวังและขยายตลาดให้กับองค์กร เช่น การเปิดบูธต่างๆ 4.บริการหลั...ดูรายละเอียด
องค์กร : Samsung Life Insurance (Thailand) PCL.
14ผู้จัดการฝ่ายขาย
ลักษณะงาน 1.สรรหาบุคลากรเพื่อสร้างทีมและขยายทีมงาน 2.ฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นแก่ทีมงาน 3.จัดกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาทีมงาน 4.กำกับดูแลทีมงาน 5.วางแผนเกี่ยวกับการขายและบริหารผลงานทีม 5.พัฒนาตนเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Samsung Life Insurance (Thailand) PCL.
15ตัวแทนประกันชีวิต
1.ขยายตลาด สร้างตลาดกลุ่มใหม่ให้กับบริษัท 2.ขยายทีมงาน 3.ติดต่อเข้าพบลูกค้า ให้ข้อมูลด้านการเงิน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ การลดหย่อนภาษี...ดูรายละเอียด
องค์กร : Samsung Life Insurance (Thailand) PCL.
16HR Admin ( BTS ปุณณวิถี)
จัดทำเงินเดือนพนักงาน งานสรรหาว่าจ้าง ยูนิฟอร์ม ดูเอกสารสัญญาต่างๆ เงินสดย่อย จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานประจำเดือน...ดูรายละเอียด
องค์กร : A 2 Solution Co.,Ltd.
17พนักงานขับรถเจ้านาย
ขับรถรับส่งเจ้านายเป็นหลัก มีออกต่างจังหวัดบ้างเป็นบางครั้ง เวลาทำงาน 13.00-22.00 น....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พรวัฒนา ชิปปิ้งเซอร์วิส จำกัด
18เจ้าหน้าที่บัญชี
ทำเอกสารด้านการรับ-จ่าย บันทึกข้อมูลลงโปรแกรม SMART FRT. นำส่ง ภงด.1 ,3,53 และ ภพ.30 ตรวจใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ทำรายการบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พรวัฒนา ชิปปิ้งเซอร์วิส จำกัด
20เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ (Security Engineer)
- วุฒิปริญญาตรี 19,500 บาท - วุฒิ ปวส. 17,500 บาท - วุฒิ ปวช./ ม.6 - 16,000 บาท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด