ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 21 หน้า จำนวน 206 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
31พนักงานขาย ด่วน
•รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมายการขายส่วนบุคคล •รักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่มีอยู่และหาลูกค้าใหม่สำหรับการเติบโตของธุรกิจรวมถึงข้อเสนอทอย •แนะนำกลยุทธ์การตลาดสำหรับลูกค้าในโซเชียลมีเดียกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออโต้ เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
32Media Sale
•รักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่มีอยู่และหาลูกค้าใหม่สำหรับการเติบโตของธุรกิจรวมถึงข้อเสนอ •แนะนำกลยุทธ์การตลาดสำหรับลูกค้าในโซเชียลมีเดียการตลาดออนไลน์และการเพิ่มประสิทธิภาพสื่อดิจิตอลและ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออโต้ เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
33Customer Service
• Liaise with various departments within the company and with outsiders such as customer and business partners • Manage related document as assigned by the team • Enter data into system ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออโต้ เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
34Sale Leader
• Derive and implement strategic sales & acquisition plans that expand company’s customer base and revenue performance; • Achieve growth and hit sales targets by successfully managing the sales team;...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออโต้ เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
35พนักงานตรวจสอบ
1. ตรวจสอบคุณภาพถังแก๊สหุงต้ม 2. คัดแยกถังแก๊สหุงต้มที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้และที่ไม่ได้คุณภาพ 3. ขนย้ายและจัดเก็บถังแก๊สไปยังที่ปลอดภัยหรือตามสถานที่ที่กำหนด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
36พนักงานแรงงานทั่วไป
1.บรรจุสินค้าลงกล่องและจัดเรียงขึ้นบนพาเรท 2.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
37พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
1.ใช้งานรถยนต์ ,รถโฟล์คลิฟท์ทั้งแบบไฟฟ้าและน้ำมัน 2.ขนส่งพาเรทบรรจุภัณฑ์หรือพาเรทสินค้าไปยังพื้นที่บรรจุและจัดเก็บขึ้นบนชั้นวางโดยใช้รถโฟล์คลิฟท์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
39พนักงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน
1.วิเคราะห์ ทดสอบ และบันทึกผลคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำมันหล่อลื่น 2.จัดทำรายการจดบันทึกปริมาณคงเหลือของน้ำมัน 3.ดูแลการจัดเก็บ เบิกจ่าย สารเติมแต่งและน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน 4.งานอื่นๆ ตามที่ได...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
40พนักงานส่งเสริมการขาย
1. จัดทำเอกสารขอคืนภาษี 2. นำส่งเอกสารภาษีสรรพสามิต 3. ทำสต๊อกสินค้า 4 สุ่มตรวจสินค้าที่เตรียมจ่ายให้ลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)