ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า จำนวน 6 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1เจ้าหน้าที่ IT
1. ติดตั้งอุปกรณ์ Computer แล Standard S/W 2. ตรวจสอบแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เมื่อพบว่ามีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสีย 3. ติดต่อประสานงานกับบุคลภายนอกในการแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ 4. แสวงหาอุปกรณ์ Computer และ S/...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและออกบิล
1. รับใบสั่งซื้อจากพข. หรือ ลูกค้า 2. ตรวจหลักฐานการชำระเงิน- ชำระล่วงหน้า 3. ติดตามการส่งสินค้าให้ลูกค้า 4. บันทึกรายละเอียดการชำระเงิน 5. การสะสมของแถม หรือของชำร่วยที่ส่งโดย พข. 6. การคิดเป้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
1. บันทึกการรับชำระบัญชี 2. ตรวจติดตามปัญการเก็บบัญชี 3. ติดตามสินค้าที่ยังไม่ถึงลูกค้า 4. ตรวจINVOICE ,ตั๋วฝาก,ใบลดหนี้ 5. ลงบันทึกใบรับประกัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
5เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1.วางแผน และควบคุมการผลิตสินค้า 2.ประสานงานกับจนท.ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามแก้ไขปัญหา และสร้างเครื่องมือเพื่อสนับสนุนให้งานบรรลุตามแผน 3.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ครอบครัวมาก่อน จำกัด
6พนักงานธุรการทั่วไป
ทำงานธุรการทั่วไป ดูแลรับผิดชอบเอกสารการค้า / การสั่งซื้อสินค้า / การจัดส่งสินค้า ดูแลการให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า รวมถึงแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ใน office ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ครอบครัวมาก่อน จำกัด