ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า จำนวน 7 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1.วางแผน และควบคุมการผลิตสินค้า 2.ประสานงานกับจนท.ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามแก้ไขปัญหา และสร้างเครื่องมือเพื่อสนับสนุนให้งานบรรลุตามแผน 3.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ครอบครัวมาก่อน จำกัด
2พนักงานธุรการทั่วไป
ทำงานธุรการทั่วไป ดูแลรับผิดชอบเอกสารการค้า / การสั่งซื้อสินค้า / การจัดส่งสินค้า ดูแลการให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า รวมถึงแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ใน office ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ครอบครัวมาก่อน จำกัด