ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4 หน้า จำนวน 39 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
11หัวหน้าช่างยนต์
วางแผนงาน ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ปัญหางานที่ซ่อม และค้างซ่อม สรุปผล ประเมินงานซ่อม และปฎิบัติงานตามเงื่อนไขบริษัทฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มิตซู ไทยเอ็นจิ้น จำกัด
13เจ้าหน้าที่การตลาด
หากลุ่มลูกค้า วิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง ติดต่องาน present งานขาย จบงานขาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มิตซู ไทยเอ็นจิ้น จำกัด
14เจ้าหน้าที่ขายฟลีท
หากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พบปะลูกค้า พรีเซ้นต์งานขาย วิเคราะห์ คู่แข่ง ทำรายงานด้วยคอมฯ ทำการตลาด สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางSocial Internet ปิดการขาย ฯลฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มิตซู ไทยเอ็นจิ้น จำกัด
15ผู้จัดการฝ่ายขาย-ตลาด
วางแผนการตลาด งานขาย ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ จัดทำงบประมาณในสายงาน ประเมินงานของลูกทีม สรุปผลงาน และ ยอดขาย เป็นต้น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มิตซู ไทยเอ็นจิ้น จำกัด
16หัวหน้าทีมขาย
วางแผนงาน ติดตามงาน ควบคุม ตรวจสอบ ผึกอบรมงานขายให้ลูกทีม ประเมิน แก้ปัญหาให้ลูกทีม ปิดจบงานขายกับลูกค้า รายงานผล สรุปผลงานขาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มิตซู ไทยเอ็นจิ้น จำกัด
17พนักงานฝ่ายผลิตชาย นิคมบางชันเสรีไทย56/ประกอบรถยุโรป
ประกอบชิ้้นส่วนรถยนต์ รับผู้ช่วยช่างเชื่อม..มีพิ้นฐานการทำงาน รับผู้ช่วยช่างเคาะ...มีประสบการ์ณ รับผู้ช่วยช่างสี..ไม่จำเป็นต้องมีประสบการ์ณ รับผู้ช่วยช่างประกอบ..มีพื้นฐานงานอู่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
18Call Center ให้ข้อมูลลูกค้า ทำงานแถวสีลม
เป็น Call Center Inbound และ Outbound ให้ข้อมูลลูกค้าที่ต้องการจะให้ส่งเอกสารให้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด
19Service ด่วน
ประสานงานลูกค้าและทีมโปรแกรมเมอร์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด