ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6 หน้า จำนวน 59 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
53Sales Engineer
-แนะนำสินค้าและบริการขายสินค้าเคมีภัณฑ์ก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ในงานก่อสร้าง -รับผิดชอบเป้าหมายการขาย -ปิดงานขายส่งต่อให้ฝ่ายติดตั้ง -วางสเปคสินค้า -ดูแลประสานงานกับลูกค้าในเรื่องต่างๆ -ดูแลลูกค้าทั้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
54เจ้าหน้าที่เมอร์แซนไดเซอร์
. 1. ขยายตลาดและลูกค้าใหม่ 2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ในรายละเอียดของสินค้า ราคาและกำหนดการส่งสินค้า 3. จัดทำใบรายละเอียดสินค้า (ORDER SHEET) 4. ติดต่อประสานงา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอนไทซ์ จำกัด
55หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ (หัวหน้าแผนก QC)
1.ดูแล และรับผิดชอบงานงานแผนก คิวซี ทั้งหมด 2.เป็นงานหมวก ควบคุมพนักงานอินไลน์ ฟร้อนไลน์ทั้งหมด 3.ควบคุมคุณภาพ ให้เป็นไปตามลูกค้ากำหนด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอนไทซ์ จำกัด
56เจ้าหน้าที่บัญชี
1 บันทึกรายการในสมุดรายวันเฉพาะ ได้แก่ สมุดรายวันจ่ายเช็ค, สมุดรายวันขาย, สมุดรายวันรับคืน พร้อมจัดทำ VOUCHER และเอกสารประกอบ (บัญชีบริหาร) 2. เปิดบิล INVOICE ขายในประเทศ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอนไทซ์ จำกัด
58เจ้าหน้าที่ WEB ADMIN
1.ชาย ขับมอเตอร์ไซด์ได้ 2.วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด และที่เกี่ยวข้อง 3.เล่นโซเซียลได้ แนะนำไลท์ได้ 4.เป็นตัวแทนบริษัทได้ 5.บุคลิกน่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ 6.ทำงานเกี่ยวกับการตลาด ขายหมวกกันน็อค ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอนไทซ์ จำกัด
59เจ้าหน้าที่ส่งออก
1.จัดทำเอกสารในด้านส่งออก 2.ใช้ภาษาอังกฤษได้ 3.ใช้คอมพิวเตอร์เป็น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอนไทซ์ จำกัด
60หัวหน้าแผนกสต๊อค
1 กำกับดูแลด้านการเบิก-จ่ายวัตถุดิบให้ถูกต้องตรงตามเอกสารเบิก-จ่าย 2 จัดเก็บ-รักษาสินค้าคงเหลือให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน 3 กำกับดูแลสินค้าในคลัง และวัตถุดิบในคลัง ให้มีจ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอนไทซ์ จำกัด