ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 16 หน้า จำนวน 154 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ออกแบบ 3D (ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก) ออฟฟิศแถวประชาชื่น
1.ออกแบบสาขาของร้านจนสามารถก่อสร้างได้ 2.สามารถทำแบบโมเดลต้นแบบได้เพื่อสามารถนำไปทำเป็นร้านจริงได้ 3.เน้นการออกแบบ 3D เสมือนจริง รวมถึงสามารถเลือกวัสดุที่ใช้ สี แสง material 4.ออกหน้าร้านสาขาที่กำล...ดูรายละเอียด
องค์กร : A 2 Solution Co.,Ltd.
2ช่างเซอร์วิสติดตั้งเครื่องซํกผ้า
บริษัทประกอบธุรการขายแฟรนไซส์ร้านสะดวกซัก ต้องการทีมช่างเข้ามาออกติดตั้งระบบเครื่องซักผ้า เดินสายไฟฟ้า วางระบบประปา ,ตรวจเช็คความเรียบร้อย,ถอดประกอบเครื่องซักผ้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : A 2 Solution Co.,Ltd.
4ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร (ด่วน) โรงเรียนนานาชาติ เซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพฯ
ช่างประจำอาคารโรงเรียนนานาชาติ เซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพฯ บนถนนวิภาวดีรังสิต ทำหน้าที่ให้บริการ งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ สระว่ายน่้ำ และงานซ่อมทั่วไ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีฮ็อคบิลดิ้งเมนเทนแนนซ์ จำกัด
5Medical Scientist (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์)
1. ปฏิบัติงานในห้องแล็บทางด้าน Cytogenetics และ Molecular genetic 2. ปฎิบัติงานตรวจ วิเคราะห์ ทำการทดลองทางห้องปฎิบัติการ รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์แปลผลและสรุปผล 3. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ และส่งผลให...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
6ผู้ช่วยกุ๊ก ประจำสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 2. ประกอบอาหาร ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สะอาด และได้ตามคุณภาพ 3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถนำทีมในครัวให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย 4. ดูแลความสะอาด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทูดาริ เอฟบีซี จำกัด
7เจ้าหน้าที่เทคนิค (Technical Support) ด่วน!!!
ดูแลและศึกษาข้อมูลสินค้าเพื่อช่วยเหลืองานด้านการขาย และบริการหลังการขาย เป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้สินค้าและสามารถถ่ายทอดความรู้ในการใช้สินค้าได้ หน้าที่รับผิดชอบ: 1.งานเทคนิคสนับสนุนงานขาย 2.สนับสนุน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอปเปิล ไซเอ็นทิฟิค จำกัด
8ช่างอิเล็คทรอนิกส์ (Service Staff) ด่วน!!!
ดูแลงานบริการหลังการขายให้กับลูกค้า และปฏิบัติงานร่วมกับฝ่าย Techical Support หน้าที่รักผิดชอบ: 1.ติดตั้งและส่งมองเครื่องที่บริษัทขาย 2.งานบริการหลังการขาย 3.งานประสานงานกับลูกค้า Admin และ Techn...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอปเปิล ไซเอ็นทิฟิค จำกัด
9ธุรการ (Admin) ด่วน!!!
1. เตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2. เข้าดู Web site ประกาศประกวดราคาของทางราชการ 3. ติดต่อนัดหมาย ประสานงานกับลูกค้าและติดตามความคืบหน้าของงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอปเปิล ไซเอ็นทิฟิค จำกัด
10พนักงานขาย (Sales Support Representative) ด่วน!!!
นำเสนอสินค้า ติดตาม และเจรจางานขายสินค้าให้กับหน่วยงานราชกาลและองค์กรเอกชน และประสานงานกับผู้ผลิตเพื่อนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ หน้าที่รับผิดชอบ: งานขาย, งานแสดงสินค้า, งานประสานงานภายในกับ เจ้าหน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอปเปิล ไซเอ็นทิฟิค จำกัด