ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10 หน้า จำนวน 93 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1เจ้าหน้าที่ขาย
1.รับเป้าหมายของยอดขาย 2.ต้อนรับลูกค้าให้การบริการที่ดี นอบน้อม ถ่อมตน ยิ้มแย้ม บริการด้วยความประทับใจและ อธิบายข้อมูลผลิตภัณฑ์ 3.เชิญลูกค้าชมบ้านตัวอย่าง พร้อมให้รายละเอียดการเข้าชมโครงการ 4.ประเม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด
2เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อจัดเตรียม เอกสารต่างๆ และนัดหมายเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ 2.ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ ห้องชุด 3.ตรวจสอบและตั้งเบิกค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ 4.ตรวจส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด
3Campaign Management
Job Description • Collect data of competitors from any sources. • Update marketing situation and trends (campaign, pricing, interest, ads.) • Make summary report and presentation. • Assist in new ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
4CAMPAIGN MANAGEMENT – AM LEVEL
Job Description • Collect data of competitors from any sources. • Update marketing situation and trends (campaign, pricing, interest, ads.) • Make summary report and presentation. • Assist in new pr...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
5System Analyst
- Gather and analyze end users' and system requirements to develop system specifications and hand over to vendors (internal and external) for further development. - Develop and handle in-house small ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
6Enforcement manager (Debt mediation process) (Contact K.Sirorat 0650562509)
• Establish and improve work processes to achieve recovery, increase efficiency also review annual business plan. • Lead and challenge team members to achieve company's goal and increase productivity...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
7Relationship Manager
- To develop and retain relationship with existing and acquire new Wealth Banking customer to achieve committed targets - To advise Wealth Banking customer and expand Wealth Banking customer base inc...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
8HR Manager (Contact K.Sirorat 0650562509)
- Lead in designing and developing HR strategy, system and policy to be in line with a company’s regulation - Coordinate with HR Department Manager/ HRM Unit Manager to initiate HR project, improveme...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
9Assist Collection Manager [Contact OAT :065-056-2509 ]
- Control and monitor the performance of all subordinates and Outsource Agent - Handle, monitor and improve the Collection process - Train and provide some advice to subordinates and Outsource Agent...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
10Non- Life Insurance Manager [Contact OAT :065-056-2509 ]
- initiate business strategy in expanding business (Motor insurance) with new clients and channels as well as to cross-sell with existing clients - Able to prepare budget and conduct business analys...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด