ร้านอาหาร LE SKY ROOFTOP BAR โรงแรม LE PARADIS BANGKOK
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาดโรงแรมและห้องอาหาร ติดต่อ 081-3316996
11 มีนาคม 2563
1 อัตรา
15000
ออกพบประลูกค้า นำเสนอบริการของโรงแรมและห้องอาหาร เพื่อเพิ่มยอดลูกค้าที่มาใช้บริการ
1. มีทักษะในการเจรจา และนำเสนอบริการ
2. มีไหวพริบ ดี รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
3. หน้าตา บุคลิก ท่าทาง สุภาพ เรียบร้อย
4. ไม่จำกัดเพศ
5. อายุ 25 - 35 ปี
จตุจักร
กรุงเทพมหานคร
ประกันสังคม ค่าเดินทาง วันหยุด
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
leparadis_bangkok
leparadis_bangkok
โทรติดต่อ 081-3316996

ร้านอาหาร LE SKY ROOFTOP BAR โรงแรม LE PARADIS BANGKOK

365 ซอยพหลโยธิน 26 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 081-357-8527
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ ร้านอาหาร LE SKY ROOFTOP BAR โรงแรม LE PARADIS BANGKOK 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การตลาดโรงแรมและห้องอาหาร ติดต่อ 081-3316996 25 มกราคม 2564