บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : หัวหน้างานขายทางโทรศัพท์ (Supervisor Telesales) ด่วน!!!
25 กันยายน 2563
3 อัตรา
25,000
ดูแลรับผิดชอบทีมขาย กระตุ้นการสร้างผลงานขาย ควบคุมตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพงานขายของเจ้าหน้าที่ขายในทีม ดูแลพนักงานขายให้ฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานและกฎระเบียบขององค์กร และนำโปรแกรมกระตุ้นยอดขายที่ได้รับมอบหมายไปกระตุ้นและจูงใจเจ้าหน้าที่ขายให้สร้างผลงานยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด
1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในสายงานการเป็นหัวหน้างาน และดูแลงานขาย Telesales อย่างน้อย 2ปี
4. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของ Telesales เป็นอย่างดี
5. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
6. มีทักษะความเป็นผู้นำและมีทักษะในการนำเสนอและการถ่ายทอดงานที่ดี
7. มีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดี และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
8. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่านเขียน ได้
ดินแดง , พญาไท , ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
kpi.rc
kpi.rc
ไม่ระบุ

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-6241111 ต่อ 6512,6513,6515/ 065-9354113 , แฟกซ์ : 02-6241234
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 15 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การตลาด ( Marketing ) 27 กันยายน 2563
     2. Project Manager (Insurance System) ด่วน!!! 27 กันยายน 2563
     3. เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 27 กันยายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่ขายประกันรถยนต์ทางโทรศัพท์ *Walk in สัมภาษณ์ได้ทุกวันและพร้อมเริ่มงานได้ทันที* 27 กันยายน 2563
     5. ผู้อำนวยการการส่วนบัญชีทั่วไป (VP Accounting) ด่วน!!! 27 กันยายน 2563
     6. เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) 27 กันยายน 2563
     7. Budget reporting 27 กันยายน 2563
     8. ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ (Business Development Manager) 27 กันยายน 2563
     9. เจ้าหน้าที่การเงิน (ติดตามหนี้และตัดชำระเบี้ยประกัน) 27 กันยายน 2563
     10. เจ้าหน้าที่การเงินส่วนบริหารเงิน/Cash Management Officer 27 กันยายน 2563
     11. AVP - Telemarketing Department 27 กันยายน 2563
     12. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดธนาคาร 27 กันยายน 2563
     13. Trainer (Telesales) ด่วน!!! 27 กันยายน 2563
     14. เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร,วิเคราะห์บัญชี/การเงิน 27 กันยายน 2563
     15. หัวหน้างานขายทางโทรศัพท์ (Supervisor Telesales) ด่วน!!! 27 กันยายน 2563