MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
ตำแหน่ง : เลขานุการ
08 สิงหาคม 2563
2 อัตรา
6,000 ขึ้นไป
- ติดต่อประสานงาน,จัดเก็บเอกสาร,ทำงานเอกสารทุกชนิด
1. เพศหญิงอายุ23ปีขึ้นไป
2. มีไหวพริบ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. มี่ความอดทนสูง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4. มีความขยัน มนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์
เชียงใหม่
- โบนัสประจำเดือน
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)

เลขที่ 115 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 086-191-1196,095-450-3397 , แฟกซ์ : -
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่) 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักการตลาดออนไลน์ 10 สิงหาคม 2563
     2. ตัวแทนประกันชีวิตและตัวแทนวินาศภัย 10 สิงหาคม 2563
     3. นักวางแผนการเงินAFPT/CFP 10 สิงหาคม 2563
     4. ที่ปรึกษาการเงิน MAGENTA CM รุ่น7 10 สิงหาคม 2563
     5. ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ 10 สิงหาคม 2563
     6. Sale Manager 10 สิงหาคม 2563
     7. เลขานุการ 10 สิงหาคม 2563
     8. ธุรการ ประชาสัมพันธ์ 10 สิงหาคม 2563
     9. ที่ปรึกษาการเงิน IC licence 10 สิงหาคม 2563
     10. ผู้จัดการขายมาตรฐาน(โครงการพิเศษ) 10 สิงหาคม 2563
     11. เจ้าหน้าที่การตลาด 10 สิงหาคม 2563
     12. นักวางแผนการประกันชีวิตMTLP/เดี่ยว-กลุ่มและการประกันภัยfulltime-parttime 10 สิงหาคม 2563