MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ
22 กันยายน 2563
3 อัตรา
10,000
1.สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารประจำบูธ
2.สามารถให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ
1. วุติ ปวส.ขึ้นไป
2. อายุ 23 ปี ขึ้นไปหรือมีประสบการณ์การทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบพูดคุย
4. มียานพาหนะเป็นของตัวเอง
ไม่ระบุ
รายได้เริ่มต้น 10,000 บาท
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)

เลขที่ 115 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 086-191-1196,095-450-3397 , แฟกซ์ : -
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่) 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ที่ปรึกษาการเงิน IC license 22 กันยายน 2563
     2. นักการตลาดออนไลน์ 22 กันยายน 2563
     3. ตัวแทนประกันชีวิตและตัวแทนวินาศภัย 22 กันยายน 2563
     4. นักวางแผนการเงินAFPT/CFP 22 กันยายน 2563
     5. ที่ปรึกษาการเงิน MAGENTA CM รุ่น7 22 กันยายน 2563
     6. ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ 22 กันยายน 2563
     7. Sale Manager 22 กันยายน 2563
     8. เลขานุการ 22 กันยายน 2563
     9. ธุรการ ประชาสัมพันธ์ 22 กันยายน 2563
     10. ผู้จัดการขายมาตรฐาน(โครงการพิเศษ) 22 กันยายน 2563
     11. เจ้าหน้าที่การตลาด 22 กันยายน 2563
     12. นักวางแผนการประกันชีวิตMTLP/เดี่ยว-กลุ่มและการประกันภัยfulltime-parttime 22 กันยายน 2563