MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาการเงิน MAGENTA CM รุ่น7
08 สิงหาคม 2563
3 อัตรา
15,000-50,000
- สามารถ ทำงานเต็มเวลาได้ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00น
- สามารถ เข้าอบรมทุกหลักสูตรเพื่อพัฒนาตัวเอง
- ออกตลาดร่วมกับงาน Event ของบริษัทได้
- วางแผนการเงินครบวงจร ให้ลูกค้าได้
1. ปริญญาตรีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ งานขาย หรือ งานสายการเงิน 2ปี ขึ้นไป
3. มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์
4. มีความรับผิดชอบสูง ทำงานภายใต้ความกดดันได้
5. มีใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน IC licence (พิจารณาเป็นพิเศษ)
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ ที่ดี
เชียงใหม่
- เงินเดือนประจำ
- ประกันชีวิตและประกันกลุ่ม ตามตำแหน่ง
- โบนัสทุกเดือน และทุกไตรมาส
- ค่าคอมมิชชั่นส่วนเพิ่ม รางวัลต่างๆ
- มีระบบการทำงาน และตลาดช่วยรองรับ
- ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
- ความก้าวหน้าในอาชีพ เลื่อนตำแหน่ง
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)

เลขที่ 115 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 086-191-1196,095-450-3397 , แฟกซ์ : -
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่) 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักการตลาดออนไลน์ 11 สิงหาคม 2563
     2. ตัวแทนประกันชีวิตและตัวแทนวินาศภัย 11 สิงหาคม 2563
     3. นักวางแผนการเงินAFPT/CFP 11 สิงหาคม 2563
     4. ที่ปรึกษาการเงิน MAGENTA CM รุ่น7 11 สิงหาคม 2563
     5. ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ 11 สิงหาคม 2563
     6. Sale Manager 11 สิงหาคม 2563
     7. เลขานุการ 11 สิงหาคม 2563
     8. ธุรการ ประชาสัมพันธ์ 11 สิงหาคม 2563
     9. ที่ปรึกษาการเงิน IC licence 11 สิงหาคม 2563
     10. ผู้จัดการขายมาตรฐาน(โครงการพิเศษ) 11 สิงหาคม 2563
     11. เจ้าหน้าที่การตลาด 11 สิงหาคม 2563
     12. นักวางแผนการประกันชีวิตMTLP/เดี่ยว-กลุ่มและการประกันภัยfulltime-parttime 11 สิงหาคม 2563