บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขายเคมีอุตสาหกรรม
13 สิงหาคม 2563
1 อัตรา
50000+
1. รับงานจากภายนอกเข้าสู่กระบวนการจัดเก็บ
2. ประสานงาน,ติตามสินค้าที่อยู่ภายในละภายนอกบริษัท
3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับงานเช่าแทงค์เก็บสินค้า
4. จัดทำใบเสนอราคา,สัญญา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการจัดเก็บ และ ส่งสินค้า
5. จัดทำใบเสนอราคา , และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้า และส่งสินค้า
6. ให้คำปรึกษา , แนะนำผู้ใต้บังคับบัญชากรณีกรณีที่พบปัญหาในระหว่างดำเนินการ
7. สนับสนุน , ส่งเสริม ให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วม ในกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น ตลอดจนสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบ และ เข้าร่วมในกิจกรรม
8. ปฏิบัติหน้าที่ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1. ชาย /หญิง
2. มีรถยนต์ส่วนตัว
3. สื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้ดี
4. ปริญญาตรี ขึ้นไป
5. เคยผ่านงานด้านการตลาด / การขาย 5 ปีขึ้นไป
6. สุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง
7. มนุษย์สัมพันธ์ดี
8. ชาย,หญิง 30 ปี ขึ้นไป
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
ค่าน้ำมัน เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพประจำปี วันหยุดประจำปี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

ไม่ระบุ

บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด

888 หมู่ 6 ซอยองค์การสะพานปลา(บางปู19) ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02-7035051-2 , แฟกซ์ : 02-7035053
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. marketing manager 25 มกราคม 2564
     2. ผู้จัดการโรงงาน 25 มกราคม 2564
     3. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ 25 มกราคม 2564
     4. ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง 25 มกราคม 2564
     5. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 25 มกราคม 2564
     6. พนักงานฝ่ายผลิต 25 มกราคม 2564
     7. หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ 25 มกราคม 2564
     8. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) 25 มกราคม 2564
     9. ผู้จัดการฝ่ายขายเคมีอุตสาหกรรม 25 มกราคม 2564