บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขายเคมีอุตสาหกรรม
29 มิถุนายน 2563
1 อัตรา
50000+
1. รับงานจากภายนอกเข้าสู่กระบวนการจัดเก็บ
2. ประสานงาน,ติตามสินค้าที่อยู่ภายในละภายนอกบริษัท
3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับงานเช่าแทงค์เก็บสินค้า
4. จัดทำใบเสนอราคา,สัญญา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการจัดเก็บ และ ส่งสินค้า
5. จัดทำใบเสนอราคา , และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้า และส่งสินค้า
6. ให้คำปรึกษา , แนะนำผู้ใต้บังคับบัญชากรณีกรณีที่พบปัญหาในระหว่างดำเนินการ
7. สนับสนุน , ส่งเสริม ให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วม ในกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น ตลอดจนสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบ และ เข้าร่วมในกิจกรรม
8. ปฏิบัติหน้าที่ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1. ชาย /หญิง
2. มีรถยนต์ส่วนตัว
3. สื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้ดี
4. ปริญญาตรี ขึ้นไป
5. เคยผ่านงานด้านการตลาด / การขาย 5 ปีขึ้นไป
6. สุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง
7. มนุษย์สัมพันธ์ดี
8. ชาย,หญิง 30 ปี ขึ้นไป
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
ค่าน้ำมัน เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพประจำปี วันหยุดประจำปี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการโรงงาน 09 สิงหาคม 2563
     2. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ 09 สิงหาคม 2563
     3. ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง 09 สิงหาคม 2563
     4. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 09 สิงหาคม 2563
     5. พนักงานฝ่ายผลิต 09 สิงหาคม 2563
     6. หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ 09 สิงหาคม 2563
     7. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) 09 สิงหาคม 2563
     8. ผู้จัดการฝ่ายขายเคมีอุตสาหกรรม 09 สิงหาคม 2563
ตำแหน่งงานเปิดดูล่าสุด