บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)
13 สิงหาคม 2563
1 อัตรา
20000+
1. พัฒนาปรับปรุงกฎและข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานโดยอ้างอิงนโยบายของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำและเก็บสถิติต่างๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ / เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
3. สืบสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุ / เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและหาวิธีป้องกัน แก้ไขเหตุการณ์นั้น
4. ส่งเสริมและแนะนำทางเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้พนักงาน
5. คอยตรวจตราการทำงานของพนักงานทุกส่วนว่าได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบทางด้านความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน
6. ให้และจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมแก่พนักงานที่เกี่ยวของเพื่อที่จะได้รับกับสถานการณ์ ฉุกเฉินต่างๆมั่นฝึกซ้อมเพื่อความพร้อมและประสิทธิภาพที่ดีในการปฏิบัติ
7. จัดหา จัดเก็บ และซ่อมแซม อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ เช่น อุปกรณ์กันภัยส่วนบุคคล สายดับเพลิง และถังบรรจุเคมีดับเพลิง จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับอุปกรณ์เหล่านี้
8. ฝึกฝนพนักงานผู้ช่วยให้มีความสามารถและมั่นใจที่จะปฏิบัติงานให้ตนเอง
9. ดูแล / ควบคุมพนักงานในแผนกให้ปฏิบัติงานตามระเบียบของบริษัท
10. ดูแลอบรมผู้รับเหมา / บุคคลภายนอกที่เข้าไปทำงานในบริษัท
11. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. เพศชาย-หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า
3. มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความเป็นผู้นำ
4. มีความรู้ด้านกฏหมายความปลอดภัยเป็นอย่างดี
5. ยินดีรับนกศึกษาจบใหม่
6. มีใบรับรอง จป. วิชาชีพ
สมุทรปราการ
- ชุดฟอร์อม
- ประกันสังคม
- เบี้ยขยัน
- ค่าอาหาร
- รถรับ-ส่ง
- ตรวจสุขภาพประจำปี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

ไม่ระบุ

บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด

888 หมู่ 6 ซอยองค์การสะพานปลา(บางปู19) ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02-7035051-2 , แฟกซ์ : 02-7035053
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. marketing manager 15 สิงหาคม 2563
     2. ผู้จัดการโรงงาน 15 สิงหาคม 2563
     3. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ 15 สิงหาคม 2563
     4. ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง 15 สิงหาคม 2563
     5. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 15 สิงหาคม 2563
     6. พนักงานฝ่ายผลิต 15 สิงหาคม 2563
     7. หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ 15 สิงหาคม 2563
     8. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) 15 สิงหาคม 2563
     9. ผู้จัดการฝ่ายขายเคมีอุตสาหกรรม 15 สิงหาคม 2563