บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ
29 มิถุนายน 2563
1 อัตรา
20000+
1.ควบคุมการรับ-จ่ายสินค้า ประสานงานลูกค้า ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
2.ควบคุม,กำกับ,ดูแล การปฏิบัติงานของแผนก
3.ควบคุม,กำกับ,ดูแลให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา,พิจารณาความดีความชอบและการลงโทษ
4.ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯหรือตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
1. เพศชาย
2. อายุ 25 ปี ขึ้นไป
3. ปริญญาตรีขึ้น ไปสาขาวิชา วิศวเคมี
4. ประสบการ์1-2ปี
สมุทรปราการ
-ประกันสังคม
-ค่าทำงานล่วงเวลา
-บริการรับส่งพนักงาน
-ชุดฟอร์ม
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-เบี๊ยขยัน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการโรงงาน 12 สิงหาคม 2563
     2. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ 12 สิงหาคม 2563
     3. ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง 12 สิงหาคม 2563
     4. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 12 สิงหาคม 2563
     5. พนักงานฝ่ายผลิต 12 สิงหาคม 2563
     6. หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ 12 สิงหาคม 2563
     7. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) 12 สิงหาคม 2563
     8. ผู้จัดการฝ่ายขายเคมีอุตสาหกรรม 12 สิงหาคม 2563