บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร,วิเคราะห์บัญชี/การเงิน
22 กันยายน 2563
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
 จัดทำงบกำไรขาดทุนเพื่อการบริหาร
 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงิน โดยเปรียบเทียบข้อมูลในปีปัจจุบัน งบประมาณ และปีก่อน รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดผลต่าง และสรุปข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
 จัดทำข้อมูลสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ในรูปแบบ Presentation Slide เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
 จัดทำการปันส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (Expense Allocation) แยกช่องทางการขาย, ผลิตภัณฑ์ และ Project
 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เพื่อจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายฝ่ายงานประจำเดือน, ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ (ปีปัจจุบัน งบประมาณ และปีก่อน)
 จัดทำข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับฝ่ายงานตลาดฯ
1. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
3. บุคลิคภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
4. สามารถใช้ Ms.Office ,word ,Excel ได้คล่อง
ดินแดง , พญาไท , ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
kpi.rc
kpi.rc
ไม่ระบุ

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-6241111 ต่อ 6512,6513,6515/ 065-9354113 , แฟกซ์ : 02-6241234
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 15 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การตลาด ( Marketing ) 22 กันยายน 2563
     2. Project Manager (Insurance System) ด่วน!!! 22 กันยายน 2563
     3. เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 22 กันยายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่ขายประกันรถยนต์ทางโทรศัพท์ *Walk in สัมภาษณ์ได้ทุกวันและพร้อมเริ่มงานได้ทันที* 22 กันยายน 2563
     5. ผู้อำนวยการการส่วนบัญชีทั่วไป (VP Accounting) ด่วน!!! 22 กันยายน 2563
     6. เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) 22 กันยายน 2563
     7. Budget reporting 22 กันยายน 2563
     8. ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ (Business Development Manager) 22 กันยายน 2563
     9. เจ้าหน้าที่การเงิน (ติดตามหนี้และตัดชำระเบี้ยประกัน) 22 กันยายน 2563
     10. เจ้าหน้าที่การเงินส่วนบริหารเงิน/Cash Management Officer 22 กันยายน 2563
     11. AVP - Telemarketing Department 22 กันยายน 2563
     12. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดธนาคาร 22 กันยายน 2563
     13. Trainer (Telesales) ด่วน!!! 22 กันยายน 2563
     14. เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร,วิเคราะห์บัญชี/การเงิน 22 กันยายน 2563
     15. หัวหน้างานขายทางโทรศัพท์ (Supervisor Telesales) ด่วน!!! 22 กันยายน 2563