บริษัท ครอบครัวมาก่อน จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
26 มีนาคม 2563
1 อัตรา
14000
1.วางแผน และควบคุมการผลิตสินค้า
2.ประสานงานกับจนท.ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามแก้ไขปัญหา และสร้างเครื่องมือเพื่อสนับสนุนให้งานบรรลุตามแผน
3.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. อายุ 20-30 ปี
2. จบระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
4. มีทักษะในการใช้ social media
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสาร
6. สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาต
ดุสิต
กรุงเทพมหานคร
รับเงินเป็นรายสัปดาห์ ทุกวันเสาร์
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
rungrat.nid
rungrat.nid
ส่งทาง email [email protected]

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ครอบครัวมาก่อน จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 25 มกราคม 2564
     2. พนักงานธุรการทั่วไป 25 มกราคม 2564