บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด
ตำแหน่ง : PHP Programmer / PHP Developer / โปรแกรมเมอร์
08 เมษายน 2563
3 อัตรา
-
- Full Stack Developer
- พัฒนา Website หรือ Web Application ของบริษัทฯให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
- พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP, MySQL, HTML5, CSS3, Ajax และ Javascript/JQuery
- วิเคราะห์ระบบเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาและทดสอบเว็บแอปพลิเคชั่น
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1. มีความชำนาญในการเขียน PHP หรือ .NET ด้วย OOP/MVC
2. มีประสบการณ์การใช้งาน MySQL, MS SQL หรือ ฐานข้อมูลอื่น
3. มีประสบการณ์การเขียน HTML, CSS3, Bootstrap framework
4. มีประสบการณ์การเขียน Javascript หรือ jQuery
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและเข้ากับทีมได้ดี
6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
7. มีความรับผิดชอบและสามารถรับแรงกดดันได้สูง
8. หากมีประสบการณ์การใช้งาน NodeJS, React หรือ Angular (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
9. หากมีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
บางรัก
กรุงเทพมหานคร
-โบนัสประจำปี
-ประกันภัยกลุ่ม(ค่ารักษาพยาบาล+กรณีผู้ป่วยใน)
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ
-ประกันสังคม
-อาหารว่างสำหรับพนักงานที่มาทำงานก่อน 08.30 น.
-สวัสดิการค่าเดินทางกรณีทำงาน Onsite
-สวัสดิการส่งเสริมการออกกำลังกาย
-เงินสนับสนุนการตรวจสุขภาพประจำปี
-ของขวัญวันเกิด
-วันหยุดประจำปี
-Company outing
-สวัสดิการอื่นๆ ตามประกาศบริษัท
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักพัฒนามือถือ (iOS และ Android) / Mobile Developer 23 กันยายน 2563
     2. PHP Programmer / PHP Developer / โปรแกรมเมอร์ 23 กันยายน 2563
     3. Web Programmer (.Net, CRM Software) งานประจำหลายอัตรา 23 กันยายน 2563