บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด
10 เมษายน 2563
1 อัตรา
ตามโครงสร้าง
1.ให้บริการแนะนำ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ความคุ้มครอง และบริการหลังการขายให้กับลูกค้า
2.วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า เพื่อนำมากำหนดแผนงานกระตุ้นยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
3.นำเสนอเงื่อนไขความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุด
4.จัดทำรายงานสรุปยอดขายรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนกลยุทธ์สำหรับการดำเนินงานต่อไป
5.สร้างความสัมพันธ์และประสานงานการจัดกิจกรรมระหว่างบริษัทกับลูกค้า
6.ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
1. อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม มี Service Mind สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ คล่องตัว และมีทักษะในการจัดการงานตามมอบหมาย
6. มีทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ในระดับดี
พระนคร
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 1291 ต่อ 8368 , แฟกซ์ : 02-629-4221
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การเงิน สาขากระบี่ 12 สิงหาคม 2563
     2. ผู้จัดการสาขา (สุราษฎร์ธานี) 12 สิงหาคม 2563
     3. เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย 12 สิงหาคม 2563
     4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานสินไหมสาขา 12 สิงหาคม 2563
     5. เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ The mall บางกะปิ 12 สิงหาคม 2563
     6. Business Analyst 12 สิงหาคม 2563
     7. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 12 สิงหาคม 2563
     8. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสารสนเทศ 12 สิงหาคม 2563
     9. เจ้าหน้าที่บริหารระบบสารสนเทศ 12 สิงหาคม 2563
     10. เจ้าหน้าที่การตลาด 12 สิงหาคม 2563