บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
13 สิงหาคม 2563
1 อัตรา
35000+
1. วางแผนกกำหนด ดูแลการบริหารงานด้านซ่อมบำรุง
2. ควบคุม ดูแลงานซ่อมบำรุงทั้งหมด
3. ตรวจสอบประสิทธิภาพงานซ่อมบำรุง
4. ปรับปรุง ระบบการซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตลอดเวลา
5. รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
6. ป้องกันและระวังอุบัติเหตุ
7. สนับสนุนงานในระบบ QHS&E
8. งานที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดของงาน
1. รับแจ้งงานที่ต้องมีการซ่อม สร้างจากแผนกที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณาวิเคราะห์งานที่ต้องซ่อม ว่าสาเหตุการเสียเกิดจากอะไร
3. ดำเนินการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามใบแจ้งซ่อม
4. จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม
5. ตรวจสอบ งานที่ซ่อมเสร็จ พร้อมทดสอบให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ
6. ตรวจสอบงานที่ซ่อมเสร็จเพื่อให้ใช้งานได้ ในระยะสั้นๆ หรือเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น ในโอกาสต่อไป
7. แจ้งงานการซ่อมกลับไปที่ผู้เกี่ยวข้อง หรือรับมอบงานนั้นๆ
8. งานแผนงานการตรวจสอบ หรือซ่อมระหว่างปี
9. ติดตามการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามแผนงานนั้น
10. ลงบันทึกการซ่อมบำรุง งานที่ซ่อมเสร็จ และตรวจสอบ
11. ควบคุมดูแลงานที่ต้องให้ผู้รับเหมาอื่นๆ ดำเนินการ
12. ตรวจสอบงานที่ผู้รับเหมาดำเนินการให้แล้วเสร็จ
13. วางแผนงานให้ผู้รับเหมา เข้าดำเนินอย่างปลอดภัย
14. ติดต่อประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้อง หรือให้งานเป็นไปตามขั้นตอนที่เหมาะสม
15. ประเมินผลงานที่รับจากผู้รับเหมา และรับมอบงาน
16. ประเมินผลและสรุป งานที่เกี่ยวข้อง กับผู้รับเหมา
17. ปรับปรุงวิธีการและระบบการซ่อมบำรุง อย่างสม่ำเสมอ
18. ควบคุม และนำผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับกฎระเบียบที่จำเป็น
19. ป้องกันและระวังอุบัติเหตุขณะทำงาน
20. ประเมินผลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
21. ดำเนินกิจกรรม QHS&E และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
22. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1. ชาย /หญิง
2. ปริญญาตรีขึ้นไป
3. เคยผ่านงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 5 ปี
4. สามารถใช้งาน PC โปรแกรมพี้นฐานได้
5. สารถเขียนแบบ ACAD ได้
6. มีความรู้ระบบ ความปลอดภัยในโรงงาน
7. มนุษย์สัมพันธ์ดี
8. มีลักษณะเป็นผู้นำ
9. สุขภานร่างกายแข็งแรง
สมุทรปราการ
1.ตรวจสุขภาพประจำปี
2.รถรับ-สั่งพนักงาน
3.เบี้ยขยัน
4.โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
5.ชุดฟอร์มพนักงาน
6.ท่องเที่ยวประจำปี
7.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

ไม่ระบุ

บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด

888 หมู่ 6 ซอยองค์การสะพานปลา(บางปู19) ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02-7035051-2 , แฟกซ์ : 02-7035053
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. marketing manager 18 มกราคม 2564
     2. ผู้จัดการโรงงาน 18 มกราคม 2564
     3. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ 18 มกราคม 2564
     4. ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง 18 มกราคม 2564
     5. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 18 มกราคม 2564
     6. พนักงานฝ่ายผลิต 18 มกราคม 2564
     7. หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ 18 มกราคม 2564
     8. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) 18 มกราคม 2564
     9. ผู้จัดการฝ่ายขายเคมีอุตสาหกรรม 18 มกราคม 2564