บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ
29 มิถุนายน 2563
1 อัตรา
35000+
1. งานที่เกี่ยวข้องกับ PAYROLL ทั้งหมด
2. ควบคุมดูแล ต่อใบอนุญาตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
3. ควบคุมดูแลงานจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
4. ดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร และภายในบริเวณโรงงาน
5. ตรวจสอบสัญญาฝ่ายข่าย ประสานงานกับฝ่ายกฎหมาย
6. เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมองค์กรสามารถจูงใจพนักงานให้อุทิศและทุ่มเทการทำงานให้กับองค์กรได้
7. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้ากระจายอำนาจ และวินิจฉัยสั่งการและพร้อมที่จะรับผิดชอบ
8. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. บริหารงานบุคคลทั้งระบบ ทั้งงานสรรหาว่าจ้าง,งานฝึกอบรม,งานค่าจ้าง,งานสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์
10. ให้คำปรึกษา สอบสวนและพิจารณาลงโทษทางวินัยกรณีมีการกระทำความผิด
11. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ชาย /หญิง
2. มีรถยนต์ส่วนตัว
3. เคยผ่านงานด้านบุคคล/ธุรการ 4 ปีขึ้นไป
4. ปริญญาตรี ขึ้นไป
6. สุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง
7. มนุษย์สัมพันธ์ดี
8. ชาย,หญิง 30 ปี ขึ้นไป
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการโรงงาน 09 สิงหาคม 2563
     2. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ 09 สิงหาคม 2563
     3. ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง 09 สิงหาคม 2563
     4. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 09 สิงหาคม 2563
     5. พนักงานฝ่ายผลิต 09 สิงหาคม 2563
     6. หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ 09 สิงหาคม 2563
     7. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) 09 สิงหาคม 2563
     8. ผู้จัดการฝ่ายขายเคมีอุตสาหกรรม 09 สิงหาคม 2563