ซีจีเอส กรุ๊ป
ตำแหน่ง : ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
19 มิถุนายน 2563
1 อัตรา
15000-16000
1.โทรและรับOrderซื้อขายหุ้นทางโทรศัพท์กับลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
2.ฝึกหัดการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้า(ทางโทรศัพท์)
3.บริการจัดการเปิดบัญชีและดูแลค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
1. มีหรือกำลังจะมี Single license(ใบอนุญาติผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ic)
2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ไม่จำเป็นต้องมีฐานลูกค้า
3. ปริญญาตรี สาขา การเงิน การธนาคาร/เศรษฐศาสตร์/บัญชี/ฯลฯ
4. GPA ไม่ต่ำกว่า 2.50
5. ทำงานใจกลางเมือง กรุงเทพมหานคร
6. บุคคลิก ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ รอบคอบ ว่องไว ตรงต่อเวลา ไม่จำเป็นต้องฉลาด
7. ถ้ามีคุณสมบัติ Introvert จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
สวัสดิการประกันสังคม มีโดยทั่วไปตามมาตรฐานของสถาบันการเงินบริษัทมหาชน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
vengkee3
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ ซีจีเอส กรุ๊ป 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ 19 มกราคม 2564
     2. marketing support 19 มกราคม 2564