บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : Trainer (Telesales) ด่วน!!!
22 กันยายน 2563
2 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
1.จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีสำหรับส่วนงานขายทางโทรศัพท์
2.ดำเนินการบริหารจัดการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ฝึกอบรมพนักงานใหม่ ให้เข้าใจและทราบถึงวิธีการทำงาน และทราบรายละเอียดผลิดภัณฑ์ของบริษัทฯ
4.จัดการกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ
5.วางแผน กำกับ ประเมินผล การพัฒนารายบุคคล , ทีม เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
6.สร้างเครื่องมือวัดผลและการประเมินผลการฝึกอบรม
7.จัดทำ Presentation การสอน
8.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
1. เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์การโดยตรงด้านพัฒนาบุคลากรและฝึกอมรม 2 ปี ขึ้นไป ในสายงานประกันภัยชีวิต หรือประกันภัย
4. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของ Telesales เป็นอย่างดี
5. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันเป็นอย่างดี
6. มีทักษะความเป็นผู้นำและมีทักษะในการนำเสนอและการถ่ายทอดงานที่ดี
7. หากมีประสบการณ์ด้านการอบรมขอรับฯ หรือการเตรียมสอบใบอนุญาติฯ มาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ดินแดง , พญาไท , ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
kpi.rc
kpi.rc
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครงานโดยตรง
093-164-1056 (นุ่น)
Line : 0931641056

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-6241111 ต่อ 6512,6513,6515/ 065-9354113 , แฟกซ์ : 02-6241234
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 15 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การตลาด ( Marketing ) 22 กันยายน 2563
     2. Project Manager (Insurance System) ด่วน!!! 22 กันยายน 2563
     3. เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 22 กันยายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่ขายประกันรถยนต์ทางโทรศัพท์ *Walk in สัมภาษณ์ได้ทุกวันและพร้อมเริ่มงานได้ทันที* 22 กันยายน 2563
     5. ผู้อำนวยการการส่วนบัญชีทั่วไป (VP Accounting) ด่วน!!! 22 กันยายน 2563
     6. เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) 22 กันยายน 2563
     7. Budget reporting 22 กันยายน 2563
     8. ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ (Business Development Manager) 22 กันยายน 2563
     9. เจ้าหน้าที่การเงิน (ติดตามหนี้และตัดชำระเบี้ยประกัน) 22 กันยายน 2563
     10. เจ้าหน้าที่การเงินส่วนบริหารเงิน/Cash Management Officer 22 กันยายน 2563
     11. AVP - Telemarketing Department 22 กันยายน 2563
     12. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดธนาคาร 22 กันยายน 2563
     13. Trainer (Telesales) ด่วน!!! 22 กันยายน 2563
     14. เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร,วิเคราะห์บัญชี/การเงิน 22 กันยายน 2563
     15. หัวหน้างานขายทางโทรศัพท์ (Supervisor Telesales) ด่วน!!! 22 กันยายน 2563