บริษัท ไพร์ม แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงานขาย
20 เมษายน 2563
3 อัตรา
ตามที่ตกลง
1.ให้บริการลูกค้าโดยสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท
2.เข้าพบลูกค้าเพื่อเยี่ยมเยียนและจัดเตรียมรายงาน
3.ติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เพื่อประสิทธิภาพในการแข่งขัน
4.มีความกระตือรือร้น
1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.- ปริญญาตรี
3. ประสบการณ์ด้านงานบุคคลตั้งแต่ 1-5 ปีขึ้นไป
4. ความรู้และทักษะที่จำเป็น : ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Word,Excel,Power Point and Internet Access
5. มีแนวคิดและพื้นฐานด้านการตลาด
6. มีความรู้ระบบ ISO9001:2015 , GMP , HACCP , BRC-IOP
7. มีรถยนต์ส่วนตัว
เพชรบุรี
สวัสดิการหอพัก สำหรับคนต่างจังหวัด
โบนัสประจำปี
งานเลี้ยงปีใหม่
ชุดฟอร์มบริษัท
สวัสดิการวันหยุดพักร้อน 6 วัน/ปี
สวัสดิการตามกฏหมายกำหนดฯลฯ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ติดต่อสอบถามได้ที่คุณกฤษณา ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ฝายบุคคล
หรือนางสาวนันท์นภัส คำวัน ธุรการฝ่ายบุคคล
โทร.032-566121 ต่อ 0

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไพร์ม แพ็คเกจจิ้ง จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างซ่อมบำรุง 18 มกราคม 2564
     2. พนักงานขาย 18 มกราคม 2564
     3. จท.QA/QC 18 มกราคม 2564
     4. ช่างเทคนิค/พนักงานทำซอง 18 มกราคม 2564
     5. พนักงานฝ่ายผลิต,ช่างพิมพ์,ช่างหมึก, ช่างเคลือบ,ช่างผ่าม้วน,พนักงาน Extrusion 18 มกราคม 2564