บริษัท พีที เทคโนทีฟ จำกัด
ตำแหน่ง : บัญชี
20 เมษายน 2563
1 อัตรา
ตามตกลง
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในด้านโปรแกรม software บัญชี มีความรู้ภาษาอังกฤษ ตามสมควร มีความรู้ระบบภาษีของไทย
-มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ในการนำเสนอข้อมูลทางบัญชีที่เชื่อถือได้ถูกต้องรวดเร็ว และ มีประโยชน์อย่างแท้จริงในการตัดสินใจ
-มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่เนื่องจากทำงานเกี่ยวกับการเงิน
-มีความรอบคอบ วิจารณญาณ เพื่อพิจารณาหาหลักปฏิบัติที่เหมาะสม และส่งผลกระทบ ในด้านลบให้น้อยที่สุดแก่หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
-รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และให้ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพ และสังคม

1. พนักงานบัญชีต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี
2. อายุไม่เกิน 30ปี
3. มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ในการนำเสนอข้อมูลทางบัญชีที่เชื่อถือได้ถูกต้องรวดเร็ว และ มีประโยชน์อย่างแท้จริงในการตัดสินใจ
4. เพศ หญิง
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในด้านโปรแกรม software บัญชี มีความรู้ภาษาอังกฤษ ตามสมควร มีความรู้ระบบภาษีของไทย
บางนา , พระโขนง
กรุงเทพมหานคร
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
ประกันสุขภาพกลุ่ม
โบนัส
ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี(ตามโครงสร้างบริษัท)
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
0639088921
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท พีที เทคโนทีฟ จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. บัญชี 23 กันยายน 2563
     2. Sales Area 23 กันยายน 2563
     3. Sales Engineer 23 กันยายน 2563
     4. Technical 23 กันยายน 2563