บริษัท โปรแอคท์ เขาใหญ่ จำกัด
ตำแหน่ง : คนสวน
19 มิถุนายน 2563
1 อัตรา
ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ
ดุแลพัฒนา บริเวณสวน ไม้ดอก ไม้ผล ของรีสอร์ทหรูขนาดเล็ก
ดูแลความสวยงาม และความสะอาด บริเวณภายนอกอาคาร
ร่วมบริการ อำนวยความสะดวกแก่แขกผู้พักอาศัย
1. รักความสะอาด ขยัน ซื่อสัตย์ สามารถทำงานโดยไม่ต้องกำกับดูแล
2. ทำงานกลางแจ้ง มีความรู้เรื่องเพาะพันธ์ไม้ ตัดแต่งสวน
3. รักและชอบต้นไม้ ชอบงานสวน งานกลางแจ้ง งานพัฒนาสวน
4. สุขภาพแข็งแรง ไม่ดื่มสุรา
5. สดใส รื่นเริง มนุษยสัมพันธ์ดี
นครราชสีมา
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
chulpol
chulpol
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท โปรแอคท์ เขาใหญ่ จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. คนสวน 10 สิงหาคม 2563