บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารระบบสารสนเทศ
15 พฤษภาคม 2563
1 อัตรา
ตามโครงสร้าง
1.ติดตั้ง บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ SERVER ของระบบงานในองค์กร
2.ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบเครือข่ายภายในขององค์กร และ ระบบเครือข่าย INTERNET
3.แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
4.จัดทำระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนระบบ
5.Monitor การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ SERVER และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบเครือข่าย
6.การนำงานขึ้นระบบ Production ของส่วนงานพัฒนาโปรแกรม
1. จบ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ 1-2 ปี
3. มีแนวคิดในการพัฒนาองค์กรโดยใช้ Feature ใหม่ ๆ เปิดรับการเรียนรู้, ใฝ่หาความรู้
4. มีทักษะการแก้ปัญหาและทนแรงกดดันได้ดี
5. มีความรู้ด้าน Window Server ,Linux
6. มีความรู้ด้าน Network (CISCO)
7. มีความรู้ด้าน VMWare
พระนคร
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 1291 ต่อ 8368 , แฟกซ์ : 02-629-4221
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การเงิน สาขากระบี่ 12 สิงหาคม 2563
     2. ผู้จัดการสาขา (สุราษฎร์ธานี) 12 สิงหาคม 2563
     3. เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย 12 สิงหาคม 2563
     4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานสินไหมสาขา 12 สิงหาคม 2563
     5. เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ The mall บางกะปิ 12 สิงหาคม 2563
     6. Business Analyst 12 สิงหาคม 2563
     7. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 12 สิงหาคม 2563
     8. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสารสนเทศ 12 สิงหาคม 2563
     9. เจ้าหน้าที่บริหารระบบสารสนเทศ 12 สิงหาคม 2563
     10. เจ้าหน้าที่การตลาด 12 สิงหาคม 2563