บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสารสนเทศ
15 พฤษภาคม 2563
1 อัตรา
ตามโครงสร้าง
1.ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการทำงานอยู่เสมอ
2.Support & Services ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้งาน
3.ฝึกอบรมทักษะการใช้งาน software และความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ใช้งาน
4.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานสรุปปัญหา และรายงานการแก้ไขและดูแลรักษาอุปรณ์
5.จัดทำคู่มือประกอบการใช้งานโปรแกรม
6.จัดทำทะเบียนการใช้งาน และรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
7.ควบคุมการใช้งาน Internet และ USB ให้เป็นไปตามนโยบาย
8.จัดการบัญชี Active Directory และ E-Mail
1. จบ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ หรือ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีใจรักการบริการ , มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีแนวคิดในการพัฒนาองค์กรโดยใช้ Feature ใหม่ ๆ เปิดรับการเรียนรู้, ใฝ่หาความรู้
3. มีความรู้ด้าน Window 7,10
4. มีความรู้ด้าน MS Office และโปรแกรมพื้นฐานอื่น ๆ
5. มีความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ Network
6. ประสบการณ์ 1-2 ปี
พระนคร
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 1291 ต่อ 8368 , แฟกซ์ : 02-629-4221
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การเงิน สาขากระบี่ 09 สิงหาคม 2563
     2. ผู้จัดการสาขา (สุราษฎร์ธานี) 09 สิงหาคม 2563
     3. เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย 09 สิงหาคม 2563
     4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานสินไหมสาขา 09 สิงหาคม 2563
     5. เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ The mall บางกะปิ 09 สิงหาคม 2563
     6. Business Analyst 09 สิงหาคม 2563
     7. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 09 สิงหาคม 2563
     8. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสารสนเทศ 09 สิงหาคม 2563
     9. เจ้าหน้าที่บริหารระบบสารสนเทศ 09 สิงหาคม 2563
     10. เจ้าหน้าที่การตลาด 09 สิงหาคม 2563