บริษัท พี.เอ็ม.เอ.พี.อาร์.จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ / จัดซื้อ
23 มิถุนายน 2563
1 อัตรา
NA
* ติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือหน่วยงานภายนอก
* ประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อวางแผนการผลิตให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
* ควบคุมและจัดทำแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการตามแผนการผลิต
* ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้าเพื่อกำหนดแผนในการรับวัตถุดิบในการผลิต แผนการรับฝาก จัดส่งสินค้าทุกประเภทและสำเร็จรูปตามความต้องการของลูกค้า
* จัดซื้อวัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์ ตามแผน
* แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขเฉพาะหน้าได้ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
* สามารถติดต่อประสานงานต่างประเทศ ทั้งด้านรับเข้าและด้านส่งออก
* และอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้
1. เพศชาย-หญิง
2. ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 1- 2 ปี ขึ้นไป
4. อายุ 25-40 ปี
5. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานที่ดี
7. มีความเป็นผู้นำ มีความอดทนสูง
8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ และมีความรับผิดชอบสูง
9. สามารถเริ่มงานได้ทันที
ฉะเชิงเทรา
ประกันสังคม
โบนัส
พักร้อน
และอื่นๆตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท พี.เอ็ม.เอ.พี.อาร์.จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างไฟฟ้า 19 กันยายน 2563
     2. ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ / จัดซื้อ 19 กันยายน 2563