บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
ตำแหน่ง : สัตวบาล
30 มิถุนายน 2563
15 อัตรา
14,000-15,000 หรือตามตกลง
ดูแลระบบการจัดการในเล้าสุกร และผู้ใต้บังคับบัญชา
- การจัดการสุกร เตรียมโรงเรือน
- ใช้โปรแกรมวัคซีนจากผู้จัดการ และวางแผนป้องกันโรค
- รับแผนการรับ-ส่งออก และคัดเลือกสุกรสุกร
- บันทุกข้อมูลและสรุปผล
1. เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความเป็นผู้นำ
4. ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
5. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
ราชบุรี
1 บ้านพัก น้ำ-ไฟฟรี
2. ตรวจสุขภาพประจำปี
3. เงินเดือนขึ้น+โบนัส
4. ประกาศนียบัตรและรางวัลพนักงานดีเด่น
5. ชุดฟอร์มบริษัท
6. มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงาน
7. เงินช่วยเหลือโอกาสต่างๆ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
125 ม.8 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140

บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

125 หมู่ 8 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
โทรศัพท์ : 032-229783 หรือ 081-3087274 (ฝ่ายบุคคล) , แฟกซ์ : 032-282555
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด 20 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่บุคคล (ปฏิบัติงานที่บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด อ.จอมบึง) 23 กันยายน 2563
     2. พนักงานขาย (อาหารสัตว์เลี้ยง) 23 กันยายน 2563
     3. ช่างไฟฟ้า 23 กันยายน 2563
     4. ช่างยนต์ 23 กันยายน 2563
     5. วิศวกรไฟฟ้า 23 กันยายน 2563
     6. พนักงานฝ่ายผลิต 23 กันยายน 2563
     7. สัตวแพทย์ (ควบคุมฟาร์มสุกร) 23 กันยายน 2563
     8. ช่างประจำฟาร์ม 23 กันยายน 2563
     9. พนักงานเลี้ยงสุกร 23 กันยายน 2563
     10. พนักงานขาย 23 กันยายน 2563
     11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการฟาร์ม 23 กันยายน 2563
     12. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 23 กันยายน 2563
     13. นักวิทยาศาสตร์/เจ้าหน้าที่จุลชีววิทยา 23 กันยายน 2563
     14. พนักงานบริการวิชาการ 23 กันยายน 2563
     15. พนักงานควบคุมเครื่องจักร 23 กันยายน 2563
     16. พนักงานบริการวิชาการ (สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ) 23 กันยายน 2563
     17. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 23 กันยายน 2563
     18. ช่างซ่อมบำรุง 23 กันยายน 2563
     19. พนักงานเลี้ยงสุกร 23 กันยายน 2563
     20. สัตวบาล 23 กันยายน 2563