ร้านอาหาร LE SKY ROOFTOP BAR โรงแรม LE PARADIS BANGKOK
ตำแหน่ง : กัปตันร้านอาหาร
29 มิถุนายน 2563
1 อัตรา
15,000
ควมคุมดูแลร้านอาหาร
ดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ของฝ่ายครัวและฝ่ายบริการ
ดูแลความประพฤติของพนักงาน
ตรวจเช็คความคุมสต๊อก
ดูแลเรื่องการเข้างานของพนักงาน
1. ขยัน
2. ซื่อสัตย์
3. มีวาทะศิลป์ในการพูด
4. มีความคล่องเคล่ว
5. ฉลาดรอบคอบ
6. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. มีความเป็นผู้นำ
8. เข้ากับคนง่าย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
จตุจักร
กรุงเทพมหานคร
ล่วงเวลา
อาหาร
ประกันสังคม
เบี้ยขยัน
ทิปแยก
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
leparadis_bangkok
leparadis_bangkok
ติดต่อมาเขียนใบสมัครเเละสัมภาษณ์
โทร 081-331-6996, 081-357-8527

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ ร้านอาหาร LE SKY ROOFTOP BAR โรงแรม LE PARADIS BANGKOK 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พ่อครัว แม่ครัว ไทย - ยุโรป 09 สิงหาคม 2563
     2. ผู้จัดการร้านอาหาร โรงแรม 09 สิงหาคม 2563
     3. พนักงานต้อนรับโรงแรม 09 สิงหาคม 2563
     4. พนักงานต้อนรับโรงแรมกลางคืน 09 สิงหาคม 2563
     5. แคชเชียร์ร้านอาหาร 09 สิงหาคม 2563
     6. ผู้ช่วยพ่อครัว 09 สิงหาคม 2563
     7. กัปตันร้านอาหาร 09 สิงหาคม 2563
     8. เด็กเสิร์ฟร้านอาหาร 09 สิงหาคม 2563
     9. แม่บ้านโรงแรม 09 สิงหาคม 2563
     10. เจ้าหน้าที่การตลาดโรงแรมและห้องอาหาร ติดต่อ 081-3316996 09 สิงหาคม 2563