บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดธนาคาร
25 กันยายน 2563
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
- ร่วมวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อขยายงานและเพิ่มเบี้ยประกันภัยรับทุกประเภท ของทุกแหล่งงานในธนาคารที่รับผิดชอบ โดยคำนึงถึงผลประกอบการรับประกันภัยที่ดีร่วมมือกับฝ่ายงานต่างๆ เพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
- วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
- มอบหมายและสั่งการ เพื่อการดำเนินงานตามแผนงาน
- ติดตาม ตรวจสอบและควบคุมแผนงานการตลาด
- ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคำสั่ง ระเบียบ ประกาศที่ทางบริษัทกำหนด
- วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและประมวลลผลงานที่เกิดจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
- พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของทีมงานให้มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อการแข่งขันในตลาด
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ ,วิศวกรรม,คณิตศาสตร์,สถิติ,โลจิสติกส์,บริหารธุรกิจการตลาด และประกันภัย
2. ประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 7 ปี
3. เพศชาย – หญิง อายุ ไม่เกิน 50 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านงานขายประกัน ผ่านช่องทางนายหน้าและตัวแทน ( Agent & Broker) และช่องทางธนาคาร
ดินแดง , พญาไท , ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
kpi.rc
kpi.rc
ไม่ระบุ

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-6241111 ต่อ 6512,6513,6515/ 065-9354113 , แฟกซ์ : 02-6241234
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 15 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การตลาด ( Marketing ) 27 กันยายน 2563
     2. Project Manager (Insurance System) ด่วน!!! 27 กันยายน 2563
     3. เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 27 กันยายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่ขายประกันรถยนต์ทางโทรศัพท์ *Walk in สัมภาษณ์ได้ทุกวันและพร้อมเริ่มงานได้ทันที* 27 กันยายน 2563
     5. ผู้อำนวยการการส่วนบัญชีทั่วไป (VP Accounting) ด่วน!!! 27 กันยายน 2563
     6. เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) 27 กันยายน 2563
     7. Budget reporting 27 กันยายน 2563
     8. ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ (Business Development Manager) 27 กันยายน 2563
     9. เจ้าหน้าที่การเงิน (ติดตามหนี้และตัดชำระเบี้ยประกัน) 27 กันยายน 2563
     10. เจ้าหน้าที่การเงินส่วนบริหารเงิน/Cash Management Officer 27 กันยายน 2563
     11. AVP - Telemarketing Department 27 กันยายน 2563
     12. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดธนาคาร 27 กันยายน 2563
     13. Trainer (Telesales) ด่วน!!! 27 กันยายน 2563
     14. เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร,วิเคราะห์บัญชี/การเงิน 27 กันยายน 2563
     15. หัวหน้างานขายทางโทรศัพท์ (Supervisor Telesales) ด่วน!!! 27 กันยายน 2563